Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Αρχική Εκπαίδευση για τους Εκπαιδευτικούς και τους Εκπαιδευτές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Greece

9.Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτικό Προσωπικό

9.7Αρχική Εκπαίδευση για τους Εκπαιδευτικούς και τους Εκπαιδευτές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Last update: 14 December 2023

Εκπαιδευτής Ενηλίκων είναι ο επαγγελματίας ο οποίος διαθέτει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια για τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.

Οι Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών Ενηλίκων είναι οι επαγγελματίες εκπαιδευτές ενηλίκων.  Eκτός από τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, διαθέτουν και επιπλέον εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.  Οι εκπαιδευτές ενηλίκων συντονίζουν και εκπαιδεύουν ομάδες εκπαιδευτών ενηλίκων στα θεματικά αντικείμενα της γενικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης.

Στο εκπαιδευτικό προσωπικό των Δημόσιων  Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και  των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4186/2013, όπως ισχύει, δύνανται να ανήκουν:

  • Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικων Ιδρυμάτων (ΑΕΙ)
  • Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας και της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις που συνιστώνται με πράξη μετάταξης
  • Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνιμοι, αποσπασμένοι ή με ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι
  • Πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων
  • Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του Νόμου 3699/2008.  Το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό(ΕΒΠ) δύναται να προσλαμβάνεται για ζητήματα λειτουργικών διευκολύνσεων των δομών.

Το παραπάνω εκπαιδευτικό προσωπικό (καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτές ενηλίκων, μέλη ΕΕΠ)  είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον, πρώτου κύκλου σπουδών.  

Για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ανήκουν στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό (ΕΒΠ) δεν απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά πτυχίο τμήματος προσχολικής αγωγής ή κοινωνικής πρόνοιας κ.λ.π. από τη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση ή πτυχίο ΙΕΚ, από τη μεταδευτεροβάθμια.

Στις σχετικές προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού στις δομές της δια βίου μάθησης, δύνανται να περιλαμβάνονται και ειδικότητες εκπαιδευτών ενηλίκων - εμπειροτεχνών.

Για την επιλογή των εκπαιδευτών συνεκτιμώνται – μοριοδοτούνται τα τυπικά προσόντα σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο, η εργασιακή εμπειρία, η διδακτική εμπειρία, οι επιμορφώσεις κ.λ.π..

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.  Ωστόσο, από 1.9.2020 (Ν. 4623/2019), η εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.  Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους αλλά μέσω των εξετάσεων πιστοποίησης, βεβαιώνεται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσειςδεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης. 

Η ως άνω προϋπόθεση ωστόσο δεν απαιτείται για τους Καθηγητές των AEI και τους εκπαιδευτές που ανήκουν στο μητρώο του κύριου διδακτικού προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Απευθείας πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας δύνανται να λάβουν κάτοχοι πτυχίου:

  • Στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Στη δια βίου μάθηση  
  • Στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
  • Στη συνεχή εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική.