Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Αξιολόγηση στη Μετα-Δευτεροβάθμια μη-Ανώτατη Εκπαίδευση

Greece

6.Δευτεροβάθμια και Μετα-Δευτεροβάθμια μη Ανώτατη Εκπαίδευση

6.12Αξιολόγηση στη Μετα-Δευτεροβάθμια μη-Ανώτατη Εκπαίδευση

Last update: 14 December 2023

Αξιολόγηση των καταρτιζομένων

Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων χωρίζεται σε δύο φάσεις:

 1. Αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης.
 2. Αξιολόγηση μετά το πέρας αυτής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας, η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης αφορά στην αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα, γίνεται με βάση τον Οδηγό Σπουδών και περιλαμβάνει:

 • Εξέταση προόδου
 • Ατομική/ομαδική εργασία
 • Τελική εξέταση

Εξετάσεις προόδου

Σε όλα τα μαθήματα κάθε εξαμήνου κατάρτισης πραγματοποιείται τουλάχιστον μια εξέταση προόδου, με εξεταζόμενα θέματα που ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους.  Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση της βαθμολογίας τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για τη διαχείριση ενδεχόμενων διαφωνιών

H διάρκεια της εξέτασης προόδου κάθε μαθήματος διαρκεί μία διδακτική ώρα.

Ατομική ή Ομαδική Εργασία

Τα θέματα των εργασιών ορίζονται από τον εκπαιδευτή και θεωρούνται από το Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή του ΙΕΚ. Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές ή ομαδικές. Οδηγίες για τη θεματολογία των εργασιών δίνονται στον Οδηγό Σπουδών του μαθήματος ή και από τον εκπαιδευτή.

Τελικές εξετάσεις εξαμήνου

 • Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται οι τελικές εξετάσεις κάθε μαθήματος.
 • Ο τρόπος διεξαγωγής τους για κάθε μάθημα καθορίζεται από τον Οδηγό Σπουδών. 
 • Τα θέματα των τελικών εξετάσεων ορίζονται από τον εκπαιδευτή και βαθμολογούνται από αυτόν.
 • Η διάρκεια κάθε τελικής εξέτασης είναι δύο ώρες εκτός από τα εργαστήρια ή αν άλλως ορίζεται στον οδηγό σπουδών.
 • Καταρτιζόμενος που απουσιάζει από τελική εξέταση μαθήματος για λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας που αποδεικνύεται από αρμόδιο δημόσιο φορέα, υποβάλλει αίτηση προς τη διοίκηση του ΙΕΚ μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, πάντοτε πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου.  Η διοίκηση του ΙΕΚ αποφασίζει τον χρόνο και τον τόπο για την εξέταση του καταρτιζομένου αυτού κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο.

Η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερα (4) κατ’ ελάχιστον θέματα ανάπτυξης ή/και είκοσι πέντε (25) κατ’ ελάχιστον ερωτήσεις αυτόματης διόρθωσης, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού/λάθους, αντιστοίχισης, ερωτήσεις συμπλήρωσης κενών, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον Οδηγό Κατάρτισης της ειδικότητας

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ, η οποία μεριμνά και για την επίλυση ενδεχόμενων διαφωνιών.  Καταρτιζόμενος ο οποίος για οποιονδήποτε λόγο δεν προσέλθει στις εξετάσεις βαθμολογείται με μονάδα.

Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

 • Είναι τυφλοί, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 80%.
 • Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
 • Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
 • Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη τη γραφή.
 • Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).

Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο.  Η εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του υποδιευθυντή.

Βαθμολόγηση

Η επίδοση των καταρτιζομένων ατομική / ομαδική εργασία και στην εξέταση προόδου αποτελεί τον βαθμό προόδου (ΒΠ) του εξαμήνου στο μάθημα. Η επίδοση των καταρτιζομένων στην τελική εξέταση αποτελεί τον βαθμό τελικής εξέτασης (ΒΤΕ) του εξαμήνου στο μάθημα.

Η τελική βαθμολογία (ΤΒ) του μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από τον βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης, κατά 30% από τον μέσο όρο του βαθμού προόδου (ΒΠ) και  κατά δέκα τοις εκατό (10%) από τον βαθμό της ατομικής/ομαδικής εργασίας, στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Όταν ένα εργαστηριακό μάθημα διδάσκεται από περισσότερους του ενός εκπαιδευτές, καθένας βαθμολογεί αυτοτελώς.  Ο μέσος όρος των βαθμολογιών αυτών αποτελεί τη βαθμολογία της εξέτασης, προόδου ή τελικής (ΒΠ ή ΒΤΕ).

Ο βαθμός της εξέτασης μικτού μαθήματος, προόδου ή τελικής (ΒΠ ή ΒΤΕ), είναι ο μέσος όρος των επί μέρους βαθμολογιών εξέτασης του θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους. Δεν εξάγεται τελική βαθμολογία σε μάθημα για καταρτιζόμενο του οποίου η φοίτηση έχει χαρακτηρισθεί ανεπαρκής.

Το άθροισμα της τελικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση κατάταξης, και εκείνων των οποίων έχει κατοχυρωθεί η βαθμολογία, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων, αποτελεί τον γενικό μέσο όρο βαθμολογίας (ΓΜΟΒ) του καταρτιζόμενου στο εξάμηνο αυτό.

Όπου προβλέπεται απαλλαγή από μαθήματα, το πλήθος αυτών των μαθημάτων δεν υπολογίζεται κατά τον υπολογισμό του ΓΜΟΒ.

Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

Χαρακτηρισμός φοίτησης

Ο χαρακτηρισμός της φοίτησης των καταρτιζομένων γίνεται μετά τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων του εξαμήνου και πριν από τις τελικές εξετάσεις.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Ο καταρτιζόμενος δεν έχει δικαίωμα προσέλευσης στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου κατάρτισης των μαθημάτων στα οποία η φοίτησή του χαρακτηρίστηκε ως ανεπαρκής.  Τα μαθήματα αυτά υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου, χωρίς δικαίωμα εγγραφής του στο επόμενο εξάμηνο.

Καταρτιζόμενος στο αρχικό εξάμηνο κατάρτισης του οποίου η φοίτηση σε όλα τα μαθήματα χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, υποχρεούται, προκειμένου να επανεγγραφεί, να επανεπιλεγεί με τις διαδικασίες που προαναφέρονται.

Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας

Οι μαθητευόμενοι τόσο κατά τη διάρκεια όσο και με την ολοκλήρωση της μαθητείας αξιολογούνται σύμφωνα με τον νόμο 4186/2013 και τον νόμο 4610/2019.  Η αξιολόγηση αφορά στα αποτελέσματα μάθησης και πραγματοποιείται:

 1. Στη σχολική μονάδα από τον/τους διδάσκοντα/ντες, με βάση την αξιολόγηση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας σε βαθμολογική κλίμακα 0 - 20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση του μαθητή.
 2. Στον χώρο εργασίας από τον υπεύθυνο εκπαιδευτή της επιχείρησης, με βάση την αξιολόγηση του προγράμματος εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας - μαθητεία σε εργασιακό χώρο σε βαθμολογική κλίμακα 0 - 20, με συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική αξιολόγηση και γίνεται με βάση:
  1. Το ημερολόγιο μάθησης του προγράμματος.
  2. Τη διερεύνηση και την πρόοδο υλοποίησης των έργων (projects) που αποτυπώνονται περιληπτικά στο ημερολόγιο μάθησης και ορίζεται στη σύμβαση μαθητείας.
  3. Την τελική εξέταση, επίδειξη δεξιοτήτων και παρουσίαση των έργων (projects) σε πραγματική ή ψηφιακή μορφή.

Ο υπεύθυνος εκπαιδευτής της επιχείρησης με βάση τα παραπάνω (σημεία 1, 2 και 3) συντάσσει έκθεση που περιλαμβάνει και την αιτιολόγηση της αξιολόγησης για τον κάθε μαθητευόμενο.

Πρόοδος των καταρτιζομένων

Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

Ο καταρτιζόμενος γράφεται στο επόμενο εξάμηνο κατάρτισης, εφόσον δεν υποχρεούται σε επαναπαρακολούθηση μαθήματος ή μαθημάτων και συντρέχει μια από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Η τελική βαθμολογία του σε κάθε μάθημα είναι τουλάχιστον 5 με άριστα το 10.
 • Υστερεί σε ένα μόνο μάθημα από το σύνολο των μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου. Στην περίπτωση αυτή, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επανεξεταστεί στο μάθημα που υστέρησε σε επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η βαθμολογία της εξέτασης αυτής, σε περίπτωση που είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5), αποτελεί τη νέα τελική του βαθμολογία στο μάθημα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο καταρτιζόμενος υποχρεούται να επαναλάβει την παρακολούθηση - κατάρτιση μόνο στα μαθήματα του εξαμήνου στα οποία υστέρησε ή στο/στα μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση.

Εάν στο ΙΕΚ δε λειτουργεί τμήμα ειδικότητας και εξαμήνου σε μάθημα του οποίου ο καταρτιζόμενος υστέρησε σε βαθμολογία ή στο μάθημα που είχε ανεπαρκή φοίτηση, τότε με αίτηση που υποβάλλει στη διεύθυνση του ΙΕΚ δύναται:

 1. Να ενταχθεί σε τμήμα ειδικότητας, όπου διδάσκεται/ονται το/τα μάθημα/μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει,
 2. να μετεγγραφεί σε άλλο Ι.Ε.Κ. που διδάσκεται/ονται το/τα εν λόγω

μάθημα/μαθήματα που είχε ανεπαρκή φοίτηση, τότε με αίτηση που υποβάλλει στη διεύθυνση του Ι.Ε.Κ. δύναται: α) Να ενταχθεί σε τμήμα ειδικότητας, όπου διδάσκεται/ονται το/τα μάθημα/μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει, β) να μετεγγραφεί σε άλλο Ι.Ε.Κ. που διδάσκεται/ονται το/τα εν λόγω μάθημα/μαθήματα.

Πρακτική Άσκηση

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιείται με ευθύνη του διευθυντή του ΙΕΚ ή άλλου οριζόμενου από αυτόν προσώπου ως συντονιστή πρακτικής άσκησης, αρμοδιότητα του οποίου αποτελεί:

 • Η παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζόμενου.
 • Η διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκούμενου.
 • Ο επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση.
 • Η τήρηση ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές εκθέσεις προόδου.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου πρακτικής άσκησης και τους απονέμεται η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης με την ολοκλήρωση των 4 εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Η πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων ΙΕΚ δύναται να είναι αμειβόμενη ή επιδοτούμενη

Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας

Η τελική αξιολόγηση του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας πραγματοποιείται σε βαθμολογική κλίμακα 0-20.

Η παρακολούθηση του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας θεωρείται επιτυχής εφόσον ο τελικός βαθμός έχει την ένδειξη τουλάχιστον 10 με την προϋπόθεση ότι τόσο στο α' όσο και στο β' μέρος της αξιολόγησης, ο μαθητευόμενος δεν έχει λάβει βαθμό μικρότερο του 10 στην 20βαθμη κλίμακα.

Δεν προβλέπεται επανεξέταση ή επανάληψη φοίτησης στο μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας.

Πιστοποίηση

Ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης

Στους αποφοίτους των ΙΕΚ απονέμεται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης (ΒΕΚ). Η ΒΕΚ είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε (5), που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η πιστοποίηση της επαγγελματικής κατάρτισης των αποφοίτων ΙΕΚ που καθορίζεται από την Υπουργική Απόφαση 2944/17-4-2014, βασίζεται σε εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο. Οι εξετάσεις πιστοποίησης διενεργούνται και είναι κοινές για τα δημόσια και τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Φορέας πιστοποίησης για την επαγγελματική κατάρτιση των αποφοίτων ΙΕΚ αποτελεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) στον οποίο συστήνεται και λειτουργεί η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ).  Δικαιούνται Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 όσοι εξεταζόμενοι επέτυχαν και στα δύο μέρη των εξετάσεων, το θεωρητικό και το πρακτικό.

Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 υπογράφεται από τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο ΕΟΠΠΕΠ χορηγεί στους δικαιούχους κατόπιν αιτήσεώς τους τη βεβαίωση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων ΙΕΚ, η οποία επέχει θέση διπλώματος και στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του θεωρητικού μέρους των εξετάσεων.

Η εν λόγω βεβαίωση πιστοποίησης εκδίδεται για όσους εξεταζόμενους έχουν επιτύχει και στα δύο μέρη των εξετάσεων πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δικαιούνται Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5.

Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας

Οι απόφοιτοι του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας λαμβάνουν βεβαίωση παρακολούθησης του μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας όπου αναφέρεται μόνο ο χαρακτηρισμός «Επιτυχώς».

Ακολούθως, δύνανται να λάβουν Πτυχίο Ειδικότητας, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 90050/Υ2/1-6-2018.

Οδηγοί Κατάρτισης

Κατ’ εφαρμογή του νόμου 4763/2020, οι νέοι «Oδηγοί Kατάρτισης» για κάθε ειδικότητα, οι οποίοι θα  συντάσσονται, θα εγκρίνονται, θα πιστοποιούνται και θα εφαρμόζονται  με τις προ- αναφερόμενες διαδικασίες, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, για κάθε ειδικότητα των ΙΕΚ και του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη μαθητείας,

 • τις διαδρομές απόκτησης των προσόντων, 
 • τη διαδικασία πιστοποίησης και
 • το πρότυπο πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένης τράπεζας θεμάτων πιστοποίησης προσόντων που αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Πρότυπο Οδηγού Κατάρτισης ( ΥΑ)  που περιλαμβάνεται στην αριθμ. ΦΒ6/24964/Κ3/3-3-2021 απόφαση του Γεν Γραμματέα Επαγγελματικής εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου μάθησης και Νεολαίας.

Κάθε Οδηγός Κατάρτισης ειδικότητας θα περιλαμβάνει στοιχεία για την αξιολόγηση των καταρτιζόμενων  και ειδικότερα, σχετικά με 

 • τις εξετάσεις προόδου 
 • τις τελικές εξετάσεις
 • την αξιολόγηση συμμετοχής τους σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πραγματοποιούνται από το Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ) του Ι.Ε.Κ., με ευθύνη του Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. ή του Συντονιστή Συμβούλου.

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας μπορούν να παρακολουθούν προαιρετικά Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης τίτλου επιπέδου πέντε (5) ή αντίστοιχου και ισότιμου προς αυτόν τίτλου, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε Ε.Κ. ή στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ., σε απογευματινό ωράριο.

Μεταβατική περίοδος

Οι Οδηγοί ή Προγράμματα Σπουδών, τα οποία χρησιμοποιούνταν πριν την θέσπιση του νόμου 4763/2020, εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους. Οι απόφοιτοι αυτοί των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους Τάξης Μαθητείας, κατά τη διαδικασία πιστοποίησής τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εξετάζονται και πιστοποιούνται με βάση τους Οδηγούς ή τα Προγράμματα Σπουδών κατά περίπτωση.