Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Καθοδήγηση και Συμβουλευτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Greece

12.Παιδαγωγική Υποστήριξη και Καθοδήγηση

12.6Καθοδήγηση και Συμβουλευτική στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Last update: 14 December 2023

Ακαδημαϊκή καθοδήγηση

Σύμφωνα με τον νόμο 4485/2017, με τον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών με σκοπό:

 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς αυτούς για την ομαλή ένταξή τους στην ανώτατη εκπαίδευση.
 • Την ενημέρωσή τους για τη λειτουργία του Ιδρύματος.
 • Την υποστήριξη φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην επιτυχή περάτωση των σπουδών τους.

Παράλληλα, με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε Ιδρύματος ορίζεται η, εκ περιτροπής, ανάθεση καθηκόντων συμβούλων σπουδών σε καθηγητές.  Έργο των συμβούλων σπουδών είναι η καθοδήγηση και η υποστήριξη των φοιτητών στα προγράμματα σπουδών τους. 

Μεταπτυχιακές σπουδές β΄ κύκλου, που οδηγούν στην απόκτηση διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών

Εάν το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή ορίζει τον επιβλέποντα αυτής ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται:

 • Ο προτεινόμενος τίτλος της διπλωματικής εργασίας
 • Περίληψη της προτεινόμενης εργασίας
 • Ο προτεινόμενος επιβλέπων.

Η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί και την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο επιβλέπων.

Μεταπτυχιακές σπουδές γ΄ κύκλου, που οδηγούν στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει:

 1. Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή με αρμοδιότητα να πλαισιώνει και να υποστηρίζει την εκπόνηση και συγγραφή της διδακτορικής διατριβής
 2. Ένας επιβλέποντας για την επίβλεψη της διδακτορικής διατριβής, σύμφωνα πάντα και με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που μεταβαίνουν στο εξωτερικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, υπάρχει συνεργασία των φοιτητών με το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων/Γραφείο Erasmus+ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από όπου αντλούν όλη τη σχετική πληροφόρηση για την περίοδο κινητικότητά τους.

Διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών

Με τον νόμο 4009/2011 ιδρύεται σε κάθε ίδρυμα αυτοτελές γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του φοιτητή», με σκοπό:

 • τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος,
 • την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
 • την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή, μπορεί να είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος και ορίζεται από το Συμβούλιο του ιδρύματος, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης.

Ο Συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια Όργανα του ιδρύματος για την επίλυση τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και το φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ψυχολογική υποστήριξη

Στο πλαίσιο της φοιτητικής μέριμνας και των υπηρεσιών υποστήριξης των φοιτητών η συμβουλευτική φοιτητών, ένας πολύπλευρα καταξιωμένος θεσμός λειτουργεί στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας και προσφέρεται σε ειδικά κέντρα, τα συμβουλευτικά κέντρα φοιτητών. Σκοπός των κέντρων αυτών είναι η παροχή δωρεάν:

 • Συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
 • Στήριξη των φοιτητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στον τομέα της ψυχικής υγείας
 • Διαμόρφωση μιας γενικότερης πολιτικής ψυχικής υγείας.

Ενδεικτικά παραδείγματα αντίστοιχων προσπαθειών αποτελούν:

 1. Το Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 2. Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κρήτης.

Επαγγελματική καθοδήγηση

Με τον Οργανισμό κάθε Ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία υπηρεσίας πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, για την υποστήριξη φοιτητών

Μέλη ΔΕΠ ασκούν καθήκοντα συμβούλων σπουδών, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την περαιτέρω επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.

Οι Δομές Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, περιλαμβάνουν:

 •  Γραφεία Διασύνδεσης
 • Γραφεία Πρακτικής Άσκησης
 • Μονάδες Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Τα παραπάνω παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής με στόχο την υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων κατά τη μετάβασή τους από την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην αγορά εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον νόμο 4009/2011, σε κάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του Γραφείου Καινοτομίας και Διασύνδεσης, παρέχονται υπηρεσίες πληροφόρησης για ζητήματα σταδιοδρομίας, καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, για την υποστήριξη των φοιτητών:

 • Στη διάγνωση κλίσεων και δεξιοτήτων
 • Σε ζητήματα επιλογής σταδιοδρομίας ή/και περαιτέρω σπουδών
 • Στην εξεύρεση εργασίας.

Τέλος, οι φοιτητές πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον αυτή περιλαμβάνεται στο οικείο πρόγραμμα σπουδών.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος.

Ειδική μέριμνα υπάρχει και για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.