Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Χρηματοδότηση στην εκπαίδευση

Greece

3.Χρηματοδότηση στην εκπαίδευση

Last update: 14 December 2023

Στην Ελλάδα, η εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση και η χρηματοδότησή της πραγματοποιείται, κατά κύριο λόγο, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού από πόρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο κρατικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει δύο σκέλη: 

  • τον Τακτικό Προϋπολογισμό που καλύπτει λειτουργικές δαπάνες και τον 
  • Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που χρηματοδοτεί το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση, καλύπτοντας δαπάνες σε υποδομές (κτήρια, εξοπλισμό, συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κ.λπ.). Το ΠΔΕ χωρίζεται στο εθνικό σκέλος που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους και το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και πόρους της Ε.Ε. ή άλλων οργανισμών. Για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) θεσπίστηκε με τον ν. 4635/2019 το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Το Υπουργείο Παιδείας καταρτίζει το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) στον τομέα ευθύνης του και μέσω αυτού μπορεί να προγραμματίζει οργανωτικά και χρονικά τα έργα που ανταποκρίνονται στις πολιτικές του καθώς και να τα χρηματοδοτεί. Το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης  του ΥΠΑΙΘ εγκρίθηκε και ενεργοποιήθηκε την 26η Ιουλίου του 2021 και η προγραμματική του περίοδος έχει πενταετή διάρκεια. 

Η εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων χρηματοδοτείται επίσης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και πόρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με το μεγαλύτερο μερίδιο να καλύπτεται από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ μέσα από την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Η προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα παρέχεται από βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς αρμοδιότητας των Δήμων με χρηματοδότηση κυρίως του κρατικού προϋπολογισμού μέσω πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών που διατίθενται για το σκοπό αυτό στους Δήμους της χώρας.

Η ιδιωτική δαπάνη που διατίθεται για την εκπαίδευση καλύπτει τις παροχές υπηρεσιών εκπαίδευσης των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, που λειτουργούν παράλληλα με τα Δημόσια στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και των Ιδιωτικών ΙΕΚ και Κολεγίων στην εκπαίδευση ενηλίκων και των  ιδιωτικών δομών προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας. Οι δαπάνες των νοικοκυριών, καλύπτουν επίσης, το κόστος για τις υπηρεσίες των ιδιωτικών φροντιστηρίων που προσφέρουν παράλληλη διδασκαλία στα μαθήματα του σχολείου, των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών, το κόστος των ιδιαίτερων μαθημάτων που χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά από την οικογένεια και τους μαθητές, καθώς και το κόστος για άλλες δραστηριότητες.

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό και στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, για τα οικονομικά έτη 2021, 2022 και 2023:

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

 

Δαπάνες Τακτικού Προϋπολογισμού για το Υπουργείο Παιδείας και

Θρησκευμάτων (σε ευρώ)

ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

                   ΠΔΕ

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

 

2021

4.895.100.000

110.000.000

600.000.000

5.605.100.000

2022

4.891.100.000

300.000.000

650.000.000

5.841.100.000

2023

5.015.300.000

495.204.000

570.000.000

6.080.504.000

Πιο αναλυτικά, οι δαπάνες των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον τακτικό προϋπολογισμό και στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων καταμερίζονται σε κάθε επίπεδο εκπαίδευσης ως ακολούθως:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΠΔΕ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

2021

3.583.883.500

29.500.000

531.717.000

2022

3.594.319.000

 

23.500.000

480.000.000

2023

3.690.905.000

6.000.000

490.200.000

 

AΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΠΔΕ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

2021

888.063.000

67.300.000

33.338.000

 

2022

860.527.000

106.000.000

45.000.000

2023

854.145.000

85.000.000

50.000.000

 

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΕΤΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΠΔΕ

 

 

ΕΘΝΙΚΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ

2021

56.420.000

2.050.000

30.180.000

 

2022

58.409.000

4.000.000

20.000.000

2023

63.367.000

1.000.000

20.000.000

Πηγή: Κρατικός Προϋπολογισμός 2021Κρατικός Προϋπολογισμός 2022, Κρατικός Προϋπολογισμός 2023

Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο προϋπολογισμός του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘ ο οποίος ανέρχεται στα εξακόσια είκοσι (620) εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για τα έτη 2021-2025:

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΤΗ  
2021 2022 2023 2024 2025 ΣΥΝΟΛO
Κοινωνική Ανάπτυξη 581.800.000,00 0 0 0 581.800.000,00
Εξωστρέφεια 31.000.000,00 0 0 0 31.000.000,00
Υποστήριξη Προγραμμάτων 7.200.000,00 0 0 0 7.200.000,00
           

Πηγή: Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΑΙΘ