Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Διαρκής Επιμόρφωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Greece

9.Εκπαιδευτικοί και Εκπαιδευτικό Προσωπικό

9.6Διαρκής Επιμόρφωση του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Last update: 14 December 2023

Με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων σπουδών, το ακαδημαϊκό προσωπικό δύναται να λαμβάνει εκπαιδευτικές άδειες σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα, με πλήρεις ή και προσαυξημένες αποδοχές κατά τρόπο που αναλύεται ακολούθως.

Οργανωτικές δομές

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση έχει θεσμοθετηθεί ένα είδος διαρκούς επιμόρφωσης μέσω των εκπαιδευτικών αδειών σε ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια.  Δίνεται δηλαδή έμφαση στη διεθνή παρουσία των μελών ΔΕΠ και αυτό έχει να κάνει με την κρίση για εξέλιξη ή εκλογή τους σε συνδυασμό με το συνολικό διδακτικό έργο τους και τη συνολική τους επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα.

Κίνητρα για συμμετοχή σε δραστηριότητες διαρκούς επιμόρφωσης

Σύμφωνα με το νόμο 4957/2022 οι καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), έχουν δικαίωμα επιστημονικής άδειας με πλήρεις αποδοχές, με ανώτατο όριο έως ένα (1) ακαδημαϊκό έτος για κάθε έξι (6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς υπηρεσίας. Το δικαίωμα για τη λήψη επιστημονικής άδειας μπορεί να ασκηθεί μόνο μέσα σε τρία χρόνια από τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας στο ίδρυμα.  Δεν παραγράφεται το δικαίωμα επιστημονικής άδειας αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας, αν η άδεια δε χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστημονικής τους άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αμοιβή με ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80%. Επιτρέπεται, μετά από έλεγχο νομιμότητας και σκοπιμότητας, η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές σε καθηγητές του ιδρύματος εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Σχολής. Ο συνολικός χρόνος χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών σε κάθε καθηγητή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Η επιστημονική άδεια δεν χορηγείται σε καθηγητές που απέχουν λιγότερα από δύο έτη από τη συνταξιοδότησή τους.