Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Κινητικότητα και διεθνοποίηση

Greece

13.Κινητικότητα και διεθνοποίηση

Last update: 14 December 2023

Η Ελλάδα προωθεί, σχεδιάζει και υλοποιεί πρωτοβουλίες, στρατηγικές και δράσεις που αφορούν στην ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Οι πολιτικές αυτές στοχεύουν στην:

 • Ενίσχυση της ποιότητας της εκπαίδευσης
 • Αποτελεσματικότερη ικανοποίηση των αναγκών της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
 • Αποδοχή της πολιτιστικής διαφορετικότητας και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση στην εκπαίδευση και κατάρτιση προωθείται μέσα από:

 • Τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διαμόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και στα προγράμματά τους
 • Την ανάπτυξη εθνικών πρωτοβουλιών για τη σύναψη διμερών και πολυμερών μορφωτικών συμφωνιών
 • Την προώθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς διάστασης στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Την προώθηση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης και την ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό.

Η Ελλάδα ως ενεργό μέλος της διεθνούς κοινότητας, αναπτύσσει διεθνείς

 • διμερείς και
 • πολυμερείς

σχέσεις στα θέματα που αφορούν στον χώρο της εκπαίδευσης.

Εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα των διεθνών οργανισμών και ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για τη διάχυση και αξιοποίηση της διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής στο ελληνικό εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης αποτελεί έναν από τους στόχους της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Για τον σκοπό αυτό υιοθετούνται μέτρα και υλοποιούνται δράσεις που στοχεύουν στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση προς τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού (2021-2030).

Η κινητικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στο εμβληματικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus+.

Επιπροσθέτως, η ανάπτυξη του θεσμού των ανταλλαγών και των αδελφοποιήσεων των σχολείων με αντίστοιχα του εξωτερικού, μέσω της συμμετοχής της χώρας μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και το e-Twinning:

 • Ενισχύουν τόσο την ευρωπαϊκή όσο και τη διεθνή διάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
 • Ενθαρρύνουν την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού.

Περαιτέρω, οι κάτωθι επιμέρους δράσεις προωθούν και ενισχύουν την κινητικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών:

 • Το ψηφιακό σχολείο
 • Η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η ενίσχυση εκμάθησης ξένων γλωσσών ακόμα και από την πρώιμη ηλικία
 • Καινοτόμα γνωστικά αντικείμενα.

Ανώτατη εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δίνει έμφαση στην άρση των εμποδίων και στη διευκόλυνση της κινητικότητας:

 • Φοιτητών
 • Ακαδημαϊκών
 • Διοικητικών υπαλλήλων στον χώρο της εκπαίδευσης.

Στοχεύει στο να μετατρέψει την Ελλάδα από χώρα αποστολής φοιτητών στο εξωτερικό, σε έναν διεθνή προορισμό ενισχύοντας την εξωστρέφεια και αναβαθμίζοντας την ποιότητα των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η ενίσχυση της διεθνοποίησης αποτελεί κοινό στόχο της πολιτείας και των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Σε επίπεδο ιδρυμάτων, τα Πανεπιστήμια έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεργασίες με ιδρύματα της αλλοδαπής, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το Erasmus+ ή σε άλλα ευρωπαϊκά ή/και περιφερειακά προγράμματα.

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού

Τέλος, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση Εξωτερικού, στόχος είναι η:

 • Ποιοτική αναβάθμιση
 • Βελτίωση της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης της Διασποράς,

ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις ανάγκες των ελληνικής καταγωγής μαθητών του εξωτερικού, καθώς και των ατόμων μη-ελληνικής καταγωγής που επιθυμούν να γνωρίσουν την ελληνική γλώσσα και πολιτισμό.