Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή Προσωπικό που εργάζεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Greece

10.Διοικητικό και άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

10.6Άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή Προσωπικό που εργάζεται στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Last update: 14 December 2023

Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

Οι διατάξεις του νόμου 4957/2022 ρυθμίζουν τα θέματα των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Ο διορισμός σε θέσεις ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ γίνεται κατόπιν προκήρυξης των θέσεων και επιλογής των υποψηφίων από τη συνέλευση του τμήματος, της σχολής ή τη σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η θέση.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).  Ο διορισμός γίνεται με πράξη του Πρύτανη.

Τα μέλη ΕΕΠ και ΕΔΙΠ υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον 22 ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε 4 τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες.  Παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό έργο με αριθμό διδακτικών ωρών ανάλογο με αυτό των μελών ΔΕΠ, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό-ερευνητικό έργο.  Τα μέλη ΕΤΕΠ υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον 26 ώρες εβδομαδιαίως.  Επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές και εργαστηριακές υπηρεσίες προς την ακαδημαϊκή μονάδα όπου υπηρετούν, οι οποίες είναι αντίστοιχες των τυπικών προσόντων της θέσης που κατέχουν και των ειδικότερων προσόντων τους.

Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (ΕΕΠ)

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό-διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.  Στην κατηγορία αυτή ανήκει το εκπαιδευτικό προσωπικό που διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.

Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις αυτής της κατηγορίας προσωπικού είναι πτυχίο πανεπιστημίου ή τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΤΕΙ) σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συναφές διδακτορικό δίπλωμα.

Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της συγκλήτου στα τμήματα, στις σχολές ή στο ίδρυμα ύστερα από εισήγηση του πρύτανη, των κοσμητόρων ή των προέδρων τμημάτων.  Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος, οι θέσεις των μελών ΕΕΠ μπορούν να κατανέμονται στους τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.

Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα ΑΕΙ, κυρίως διεξαγωγή εργαστηριακών, κλινικών και πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών, καθώς και κάθε μορφής επιστημονικό και ερευνητικό έργο.  Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μπορεί να ανατίθεται  αυτοδύναμο διδακτικό έργο, καθώς και η επίβλεψη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος Ε.ΔΙ.Π. 

Τα μέλη ΕΔΙΠ μπορούν:

 1. Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα
 2. να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του ΕΣΥ ή των ΑΕΙ, και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου, εφόσον αυτό δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα.
 3. Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Ε.ΔΙ.Π. χωρίς , σε καμία περίπτωση, να προσδίδεται στο μέλος Ε.ΔΙ.Π.  εμπορική ιδιότητα.
 4. Να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης.

Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της συγκλήτου στα τμήματα, ύστερα από εισήγηση  των προέδρων τμημάτων.  Με απόφαση της συνέλευσης του τμήματος, οι θέσεις των μελών ΕΔΙΠ μπορούν να κατανέμονται στους τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, καθώς και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή μουσεία.

Ειδικό τεχνικό εργαστηριακό προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)  επιτελούν ειδικό διδακτικό έργο, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες.

Το ελάχιστο προσόν που απαιτείται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι.

Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την προκήρυξη της θέσης.

Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της συγκλήτου στα τμήματα ύστερα από εισήγηση του προέδρου του τμήματος.  

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα κατανέμονται στους τομείς, καθώς και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, εργαστήρια, κλινικές ή μουσεία.

Διοικητικό προσωπικό

Οι διοικητικές, οικονομικές και λοιπές υπηρεσίες του ΑΕΙ διαρθρώνονται, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον εσωτερικό κανονισμό   σε οργανικές μονάδες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή Γραφεία και θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα.

Σύμφωνα με  τον  ν. 4957/2022, το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθορίζονται, σύμφωνα με τον Οργανισμό του ΑΕΙ.

Το διοικητικό προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2190/1994 και υπάγεται στον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ.  Ο διορισμός του διοικητικού προσωπικού γίνεται με πράξη του πρύτανη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λοιπές υπηρεσίες

Τα ΑΕΙ περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα μονάδων και υπηρεσιών που στηρίζουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό τους έργο.  Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4957/2022, με τον οργανισμό κάθε ιδρύματος προβλέπεται η σύσταση και λειτουργία, σε επίπεδο ιδρύματος, μεταξύ άλλων, των ακόλουθων υπηρεσιών:

 1. Γραφείο καινοτομίας και διασύνδεσης
 2. Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
 3. Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης           
 4. Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες        
 5. Συνήγορος του φοιτητή
 6.  Βιβλιοθήκη.

Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.),

Με απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), ως αυτοτελής ερευνητική μονάδα, με σκοπό, μεταξύ άλλων,  να :

 • διεξάγει κάθε είδους έρευνα, ενισχύοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες διεπιστημονικού χαρακτήρα εντός του Α.Ε.Ι. και να προάγει τη διεπιστημονική αριστεία και την καινοτομία,
 • να υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα/προγράμματα και να διεξάγει βιομηχανική έρευνα για επιχειρήσεις και φορείς,
 •  να εκπονεί μελέτες και να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του δημόσιου τομέα
 • να συμβάλει στην εξειδίκευση των φοιτητών ή αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, καθώς και των διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Α.Ε.Ι. σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών κλάδων
 • να υποστηρίζει τις ερευνητικές ομάδες του Α.Ε.Ι. και να συμβάλει στη δημιουργία νέας γενιάς ερευνητών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και διεπιστημονική γνώση,

 Οι δραστηριότητες του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. υποστηρίζονται από επιμέρους ερευνητικές ομάδες. Η σύνθεση κάθε ερευνητικής ομάδας διαφέρει και δύναται να αποτελείται από:

 • μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,
 • επισκέπτες Καθηγητές, συνεργαζόμενους Καθηγητές, επισκέπτες  ερευνητές, ερευνητές επί συμβάσει, εντεταλμένους διδάσκοντες και μεταδιδάκτορες,
 • ομότιμους Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,
 • ερευνητικό προσωπικό άλλων φορέων και ερευνητές άλλων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων,
 • υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών και
 • πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό.

Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης έχει ως  αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη όπου εδρεύει το Α.Ε.Ι. και δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε πόλεις όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με τη χρήση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στελεχώνεται από ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)  συνίσταται «Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

με αποστολή την  εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, που είναι άτομα με αναπηρία και άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , στο σύνολο των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από το ΑΕΙ.

Η μονάδα  αυτή στελεχώνεται κατά προτεραιότητα από επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία σε ζητήματα φυσικής προσβασιμότητας, ψηφιακής προσβασιμότητας και αναπηρίας, άλλως με προσωπικό που εκπαιδεύεται καταλλήλως στα ως άνω ζητήματα.

Συνήγορος του φοιτητή

Ο συνήγορος του φοιτητή προΐσταται του αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή και μπορεί να είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής του ιδρύματος.  Ορίζεται από τη σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί.

Ο συνήγορος του φοιτητή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και μεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος για την επίλυσή τους.
 • Ενημερώνει το προσωπικό και τους φοιτητές του ιδρύματος για τη λειτουργία, τις αρμοδιότητες και την αποστολή του Συνηγόρου του Φοιτητή.
 • Σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις εκπαίδευσης για τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος, σε συνεργασία με άλλες μονάδες του ιδρύματος, καθώς και με εξωτερικούς φορείς.
 • Συμμετέχει στη χάραξη εσωτερικών πολιτικών και στην ανάπτυξη εργαλείων για την ενίσχυση της ακεραιότητας και της διαφάνειας .
 • Ενημερώνει και συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και προτύπων ακεραιότητας εντός του φορέα.

Βιβλιοθήκη

Σε κάθε ΑΕΙ λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα του ΑΕΙ, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης». 

Αποστολή της ενιαίας κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΑΕΙ., του προσωπικού και των φοιτητών του ΑΕΙ.

Ειδικότερα, η ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη του ΑΕΙ έχει ως αντικείμενα, μεταξύ άλλων:

 1. την παροχή επιστημονικής και ερευνητικής πληροφόρησης και τη λειτουργία ως Κέντρου Πληροφόρησης προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας,
 2.  τη συγκέντρωση όλων των πληροφοριακών πηγών στις οποίες έχει πρόσβαση το Α.Ε.Ι. και τη διάθεσή τους προς τα μέλη του Ιδρύματος,
 3. τη συλλογή και οργάνωση του επιστημονικού έργου των μελών του Α.Ε.Ι. μέσω των αποθετηρίων, ψηφιακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων, καθώς και την προβολή και προώθηση του παραγόμενου έργου,
 4. τη συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα,
 5. την ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

 Oι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης, καθορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΑΕΙ.