Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Διοικητικό Προσωπικό της Προσχολικής και της Σχολικής Εκπαίδευσης

Greece

10.Διοικητικό και άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

10.1Διοικητικό Προσωπικό της Προσχολικής και της Σχολικής Εκπαίδευσης

Last update: 14 December 2023
On this page

Προσχολική αγωγή και μέριμνα

Οι δημοτικοί παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν εντός νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) των δήμων ή ως υπηρεσία των δήμων σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται και εκδίδεται από τα οικεία δημοτικά συμβούλια. Όργανο διοίκησης των σταθμών αυτών είναι το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το δημοτικό συμβούλιο στην περίπτωση που ο σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του δήμου. 

Προσχολική και σχολική εκπαίδευση

Όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής (ή ο προϊστάμενος), ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.

 • Τα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) έχουν αυτοτελή διοικητική δομή ως σχολικές μονάδες. Όργανα διοίκησης των ΕΚ είναι:
 1. ο διευθυντής,
 2. ο υποδιευθυντής,
 3. οι υπεύθυνοι τομέων και
 4. οι υπεύθυνοι εργαστηρίων κατεύθυνσης.  

Επίσης, σε κάθε ΕΚ λειτουργεί σύλλογος διδασκόντων.

Αν και η διοίκηση των σχολικών μονάδων ασκείται κατά τον ίδιο τρόπο στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ωστόσο παρατηρούνται οι εξής διαφοροποιήσεις:

 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Νηπιαγωγεία

Μοναδικό όργανο διοίκησης του Νηπιαγωγείου είναι ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος.

 • Πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Δημοτικά σχολεία

Διευθυντής ορίζεται σε Δημοτικά σχολεία τα οποία απασχολούν τουλάχιστον 4 εκπαιδευτικούς. Στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία, διοίκηση ασκεί ο προϊστάμενος του Σχολείου, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός του κλάδου δασκάλων. Σε δεκαθέσια Δημοτικά σχολεία που απασχολούν κατ’ ελάχιστο 10 εκπαιδευτικούς, ορίζεται και υποδιευθυντής.

 • Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση - ορισμός υποδιευθυντή
 1. Υποδιευθυντής ορίζεται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που φοιτούν περισσότεροι από 120 μαθητές. Σε σχολικές μονάδες που φοιτούν περισσότεροι από 270 μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
 2. Υποδιευθυντής ορίζεται σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), που  φοιτούν περισσότεροι από 30 μαθητές. Σε ΣΜΕΑΕ  που φοιτούν περισσότεροι από 80 μαθητές ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής.
 3. Υποδιευθυντής ορίζεται σε κάθε ΕΚ με 250 τουλάχιστον μαθητές το οποίο εξυπηρετεί τουλάχιστον δύο (2) ΕΠΑΛ που λειτουργούν σε πρωινό και απογευματινό ή εσπερινό κύκλο.

Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Φ.353.1.324/105657/Δ1/8-10-2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην κορυφή της σχολικής κοινότητας, βρίσκεται ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος της σχολικής μονάδας, ο οποίος είναι διοικητικά και παιδαγωγικά υπεύθυνος. Ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος σχολείου, συνεργάζεται με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, τα στελέχη της διοίκησης, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς για την από κοινού επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

Ειδικότερα ο διευθυντής ή ο προϊστάμενος της σχολικής μονάδας:

 1. Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για να δημιουργηθεί ένα σχολείο δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία.
 2. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει την συνοχή του συλλόγου διδασκόντων, ενθαρρύνει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά κίνητρα σε αυτούς.
 3. Εκπροσωπεί το σχολείο σε όλες τις σχέσεις του με τους τρίτους.
 4. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής.
 5. Εφαρμόζει τους νόμους, τα προεδρικά διατάγματα, τις κανονιστικές αποφάσεις, τις εγκυκλίους, τις υπηρεσιακές εντολές των στελεχών διοίκησης και είναι υπεύθυνος για την τήρησή τους. Υλοποιεί τις αποφάσεις του συλλόγου των διδασκόντων.
 6. Προωθεί, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων, τον διευθυντή εκπαίδευσης και τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, τη λειτουργία τμημάτων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Τάξεων Υποδοχής, φροντιστηριακών τμημάτων, ολοήμερου σχολείου και των λοιπών εκπαιδευτικών καινοτομιών.
 7. Συγκροτεί επιτροπές για τις εξετάσεις, για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, την έκδοση των αποτελεσμάτων και όσες άλλες προβλέπονται για τη λειτουργία του σχολείου.
 8. Συντάσσει τις αξιολογικές εκθέσεις για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό.
 9. Ενημερώνει το διδακτικό προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές για την εκπαιδευτική πολιτική, τους στόχους και το έργο του σχολείου.
 10. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πλην των προαναφερθέντων, ο διευθυντής επιπλέον ενημερώνει και φυλάσσει τους φακέλους των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών του σχολείου του.  Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής των στοιχείων εκκαθάρισης των αποδοχών του προσωπικού της σχολικής μονάδας στη διεύθυνση εκπαίδευσης.
 11. Στην περίπτωση που υπηρετούν στο σχολείο περισσότεροι του ενός υποδιευθυντές, καταμερίζει τις αρμοδιότητες και τις εργασίες σ' αυτούς και ορίζει με πράξη του έναν υποδιευθυντή ως νόμιμο αναπληρωτή του.
 12. Φροντίζει για τη λήψη κάθε μέτρου το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει τον διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθάει στο καθημερινό του έργο. Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

Ο σύλλογος διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Πρόεδρος του συλλόγου των διδασκόντων είναι ο διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Έργο του συλλόγου διδασκόντων είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Οι αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.  Έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος σπουδών και του ημερήσιου προγράμματος, την επιτήρηση των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής μονάδας.

Από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπονται οι ειδικότερες αρμοδιότητες για τον σύλλογο διδασκόντων σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τον σύλλογο διδασκόντων σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τον σύλλογο διδασκόντων των ΕΚ.

Σε τοπικό επίπεδο, η διοίκηση των σχολικών μονάδων ασκείται από τις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.  Των εν λόγω Διευθύνσεων προΐστανται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι εποπτεύουν, καθοδηγούν και συντονίζουν το έργο των σχολικών μονάδων.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η διοίκηση της εκπαίδευσης ασκείται από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. Των Περιφερειακών Διευθύνσεων προΐστανται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι παρακολουθούν, συντονίζουν, ελέγχουν και εποπτεύουν το έργο των Διευθυντών Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων.

Σε κεντρικό επίπεδο, η διοίκηση της εκπαίδευσης ασκείται από τις υπηρεσίες και τα συμβούλια γνωμοδοτικού και επιστημονικού χαρακτήρα που λειτουργούν στο Υπουργείο Παιδείας. Για τη διοίκηση της εκπαίδευσης σε κεντρικό, περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο, ενδελεχείς πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο Κεφάλαιο 2 «Οργάνωση και Διακυβέρνηση» και συγκεκριμένα στις ενότητες 2.6 Διοίκηση και Διακυβέρνηση σε Κεντρικό και/ή Περιφερειακό Επίπεδο και 2.7 Διοίκηση και Διακυβέρνηση σε Τοπικό και/ή Θεσμικό Επίπεδο.

Προϋποθέσεις διορισμού

Προσχολική αγωγή και μέριμνα

α) Διοικητικό συμβούλιο

Το διοικητικό συμβούλιο κάθε δημοτικού βρεφονηπιακού ή παιδικού σταθμού αποτελεί το όργανο διοίκησής του και απαρτίζεται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή έχουν ανάλογη επαγγελματική και κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις σχετικές με τον σκοπό των εν λόγω σταθμών.  Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει επίσης και ένας εκπρόσωπος των εργαζόμενων του νομικού προσώπου εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζόμενους, που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από ειδική συνέλευση, στην οποία παίρνει μέρος το σύνολο των εργαζόμενων.  Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή άλλο μέλος αιρετό ή μη που ορίζεται από αυτόν.  Ως αντιπρόεδρος εκλέγεται από το διοικητικό συμβούλιο ένα από τα μέλη του.

Κώλυμα

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες που:

 • Έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους
 • Έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή  
 • Έχουν καταδικαστεί ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο πλημμέλημα, όπως πλαστογραφία, δωροδοκία, εκβίαση, απάτη, κλπ.

Θητεία - απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.

β) Δημοτικό συμβούλιο

Το δημοτικό συμβούλιο αποτελεί ένα από τα όργανα διοίκησης των δήμων. Είναι ένα συλλογικό όργανο στο οποίο μετέχουν εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι.  Ο αριθμός των μελών (13-49 μέλη) εξαρτάται από τον πληθυσμό κάθε δήμου.  Η κατανομή των εδρών γίνεται ανάλογα με το ποσοστό που συγκεντρώνει κάθε παράταξη στις δημοτικές εκλογές.

Θητεία

Η θητεία των μελών του δημοτικού συμβουλίου είναι για 4 χρόνια.  Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τις εκλογές και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του τέταρτου έτους.

Ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορίζει οτιδήποτε αφορά στην εκλογική διαδικασία, τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας, τα κωλύματα και το ασυμβίβαστο.

Προσχολική και σχολική εκπαίδευση

Για την πλήρωση των θέσεων των στελεχών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται δημόσιοι εκπαιδευτικοί με βάση αξιολογικούς πίνακες επιλογής. Κατόπιν προκήρυξης καλούνται οι εκπαιδευτικοί, που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός ορισμένης προθεσμίας.

Απαιτούμενα προσόντα για τον διορισμό σε θέση στελέχους εκπαίδευσης

Oι προϋποθέσεις για την επιλογή σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης είναι οι εξής:

 1. διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών και
 2. πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α’ επιπέδου.

       Αν διεκδικείται θέση στελέχους ορισμένης βαθμίδας εκπαίδευσης, από τα οκτώ (8) έτη διδακτικής υπηρεσίας τα τέσσερα (4) πρέπει να έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης.

Ειδικά για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), εκτός των εκπαιδευτικών μπορούν να επιλέγονται ως διευθυντές και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) με δώδεκα (12) τουλάχιστον εκπαιδευτική υπηρεσία υπηρεσία και οκτώ (8) έτη υποστηρικτικής υπηρεσίας, από την οποία τα 4 τουλάχιστον έτη να έχουν διανυθεί σε αντίστοιχο τύπο ΣΜΕΑΕ με την προς κάλυψη θέση.Ειδικότερα:

 1. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Δημοτικών σχολείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
 2. Εκπαιδευτικοί κλάδου Δασκάλων με οργανική θέση σε Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ) μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση διευθυντή σχολικής μονάδας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.
 3. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Νηπιαγωγείων μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί του κλάδου Νηπιαγωγών.
 4. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων - ΓΕΛ, Επαγγελματικών Λυκείων - ΕΠΑΛ) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων που υπηρετούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – ΤΕΙ).
 5. Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ) μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων που υπηρετούν στα ΕΚ (πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – ΤΕΙ).

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών ΣΜΕΑΕ μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στην ΕΑΕ και μέλη του ΕΕΠ, σύμφωνα με τα παρακάτω:

 • Για θέσεις διευθυντών των Δημοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ):
 1. μόνιμοι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 2.  καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού  (ΕΕΠ), εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών σε δημοτικό σχολείο ΕΑΕ
 • Για θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ΕΑΕ (Γυμνάσια ΕΑΕ, Λύκεια ΕΑΕ, Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια ή Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια ή Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια και ΕΕΕΕΚ),
 1. μόνιμοι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 2. τα μέλη του ΕΕΠ, εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τεσσάρων (4), τουλάχιστον, ετών στον τύπο Σ.Μ.Ε.Α.Ε. της προκηρυσσόμενης θέσης,

 • Επιπλέον και μόνο για τις θέσεις διευθυντών των ΕΕΕΕΚ υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου.
 • Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών Νηπιαγωγείων ΕΑΕ μπορεί να είναι α) εκπαιδευτικοί του κλάδου Νηπιαγωγών εφόσον έχουν τα προσόντα διορισμού και τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ και έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε νηπιαγωγείο ΕΑΕ.

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών σε σχολικές μονάδες κωφών, βαρηκόων και τυφλών μαθητών, μπορεί να είναι

 1. εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.  όλων των παραπάνω περιπτώσεων των ΣΜΕΑ , εφόσον διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ή της Ελληνικής Γραφής Braille (Ε.Γ.Β.), αντίστοιχα, ή
 2. εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις όλων των παραπάνω περιπτώσεων και έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα κωφών, βαρηκόων ή τυφλών μαθητών έχοντας υπηρετήσει σε αυτήν για τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη.
 3. Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις των παραπάνω περιπτώσεων.

Υποψήφιοι για τις θέσεις διευθυντών των παρακάτω τύπων σχολικών μονάδων μπορεί να είναι:

 • Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: εκπαιδευτικοί κάτοχοι τίτλου ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της χώρας προέλευσης της πλειονότητας των μαθητών, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
 • Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία: εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που:
 • διαθέτουν τα προσόντα άσκησης καθηκόντων διευθυντή στα λοιπά σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας και επιπλέον,
 • από τα τέσσερα (4) έτη διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, έχουν διανύσει δώδεκα (12), τουλάχιστον, μήνες σε πειραματικό ή πρότυπο σχολείο,  με οργανική θέση ή θέση επί θητεία και
 • είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Απαιτούμενα Προσόντα για διορισμό σε θέση προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών ΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΕΚ

 • Ως προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.
 •  Ως Προϊστάμενοι διθέσιων και τριθέσιων πειραματικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία κατά τον χρόνο επιλογής στη μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.
 • Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.
 • Ως υποδιευθυντές σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής με οργανική θέση στη σχολική μονάδα, στην οποία αφορά η επιλογή.
 • Ως υποδιευθυντές σε πρότυπα και πειραματικά σχολεία επιλέγονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στο πρότυπο ή πειραματικό σχολείο κατά τον χρόνο της επιλογής.

Επιπλέον, για την επιλογή σε θέση υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΕΚ οι υποψήφιοι πρέπει:

 1. να ανήκουν σε κλάδο ή ειδικότητα που προβλέπεται για το ΕΚ και
 2. κατά τον χρόνο της επιλογής υπηρετούν με οργανική θέση σε σχολική μονάδα, η οποία εξυπηρετείται από το Ε.Κ. και έχουν υπηρετήσει σε Ε.Κ. για δύο (2) τουλάχιστον σχολικά έτη, είτε ως στελέχη είτε ως εκπαιδευτικοί, με ωράριο οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικών ωρών την εβδομάδα.

Ως υποδιευθυντές των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μπορούν να επιλέγονται, εκτός από τους εκπαιδευτικούς, και τα μέλη του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν κατά τον χρόνο της επιλογής σε οργανική θέση στη Σ.Μ.Ε.Α.Ε. στην οποία αφορά η επιλογή.

 Αν οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π. της σχολικής μονάδας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οκταετούς διδακτικής υπηρεσίας, της τετραετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης ή της πιστοποιημένης γνώσης Τ.Π.Ε. Α’ επιπέδου, υποψήφιοι μπορεί να είναι και εκπαιδευτικοί με μικρότερο χρόνο διδακτικής υπηρεσίας ή χωρίς πιστοποιημένη γνώση Τ.Π.Ε., αντίστοιχα.

Κριτήρια επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ΕΚ

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους αντίστοιχους πίνακες με βάση το άθροισμα των μονάδων (ανώτατο όριο 45 μονάδες) τις οποίες συγκεντρώνουν με την αποτίμηση των εξής κριτηρίων:

 1. επιστημονική παιδαγωγική συγκρότηση,
 2. διδακτική, συμβουλευτική -καθοδηγητική και διοικητική υποστηρικτική εμπειρία,
 3. αξιολόγηση,
 4. προσωπικότητα και γενική συγκρότηση του υποψηφίου.

Επιπλέον αξιολογούνται:

 • η ικανότητα του υποψηφίου να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να επιδεικνύει συνεργατική διάθεση και να επιλύει προβλήματα, ιδίως διδακτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά,
 • η προσωπικότητα και η γενική συγκρότηση του υποψηφίου,
 • η συνεισφορά του στη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος, καθώς και
 • η οργάνωση ή η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων.

 Η αξιολόγηση των κριτηρίων της παρούσας παραγράφου γίνεται, ύστερα από υποβολή φακέλου υποψηφιότητας, από το αρμόδιο Τoπικό Συμβούλιο Επιλογής, το οπoίο συγκροτείται  σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Υπηρεσιακή κατάσταση

Προσχολική και σχολική εκπαίδευση

Επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΕΚ

Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι διευθυντές των Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ), τοποθετούνται σε κενές και κενούμενες θέσεις σύμφωνα με την κατάταξή τους στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα και τις δηλωθείσες προτιμήσεις τους με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Επιλογή προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποδιευθυντών ΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΕΚ

Οι προϊστάμενοι διθέσιων, τριθέσιων Νηπιαγωγείων και διθέσιων, τριθέσιων Δημοτικών σχολείων επιλέγονται από το αρμόδιο τοπικό συμβούλιο και τοποθετούνται με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι υποδιευθυντές και οι υπεύθυνοι τομέων ΕΚ τοποθετούνται στις σχολικές μονάδες με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής.

Θητεία

Η επιλογή και τοποθέτηση των στελεχών της εκπαίδευσης γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους.

Η επιλογή και τοποθέτηση στις κενούμενες θέσεις γίνεται για το υπόλοιπο της θητείας αυτής.

Απαλλαγή από την άσκηση καθηκόντων

Με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου, τα  στελέχη της εκπαίδευσης μπορεί να απαλλάσσονται από την άσκηση των καθηκόντων τους:

 • Για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λόγους ή λόγους υγείας, ύστερα από αίτησή τους ή
 • Για σοβαρό λόγο οφειλόμενο σε πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων αφού προηγουμένως κληθούν σε ακρόαση ενώπιον του συμβουλίου.

Τα στελέχη της εκπαίδευσης δεν επιτρέπεται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια για μεταπτυχιακές σπουδές ή για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, αν προηγουμένως δεν απαλλαγούν από τα καθήκοντά τους, ύστερα από υποβολή σχετικής αίτησης.

Μεταθέσεις - τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

Τα στελέχη εκπαίδευσης μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών.  Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.

Επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους εφόσον δεν επανεπιλεγούν, στις οργανικές τους θέσεις ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν.  Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους της ίδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Μισθοί διευθυντών, προϊστάμενων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΕΚ

Όσον αφορά την μηνιαία τους αποζημίωση μισθοδοτούνται όπως το σύνολο των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 9.2 Υπηρεσιακή Κατάσταση των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Σχολικής Εκπαίδευσης, υποενότητα «Μισθοί Εκπαιδευτικών». Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν επιπλέον, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο σύμφωνα με τον Ν.4823/2021, ως εξής:

 • Διευθυντές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων, Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων, Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων, ΕΕΕΕΚ, Μουσικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις και Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με λυκειακές τάξεις, 350 ευρώ.  Εφόσον τα Γενικά, Επαγγελματικά Λύκεια και τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Γυμνάσια με λυκειακές τάξεις διαθέτουν τουλάχιστον 120 μαθητές και οι ΣΜΕΑΕ 30 τουλάχιστον μαθητές, 385 ευρώ.
 • Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων, τετραθέσιων και άνω γενικών και ειδικών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), διακόσια εβδομήντα πέντε (275) ευρώ ή, εφόσον τα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και οι λοιπές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαθέτουν εκατόν είκοσι (120) τουλάχιστον μαθητές, εκπαιδευόμενους ή καταρτιζόμενους και οι Σ.Μ.Ε.Α.Ε. τριάντα (30) τουλάχιστον μαθητές, τριακόσια τριάντα (330) ευρώ
 • Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων, μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων Δημοτικών σχολείων 165 ευρώ
 • Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, ΕΚ και υπευθύνων τομέων ΕΚ 150 ευρώ.

Όσον αφορά τους μισθούς των διευθυντών των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στην έκδοση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ευρυδίκη Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe 2020/21.

Όσον αφορά το ωράριο εργασίας, και την κινητικότητα διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών σχολείων, ενδελεχείς πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ενότητα 9.2 Υπηρεσιακή Κατάσταση των Εκπαιδευτικών της Προσχολικής και της Σχολικής Εκπαίδευσης.