Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Διοίκηση και Διακυβέρνηση σε Τοπικό και / ή Θεσμικό Επίπεδο

Greece

2.Οργάνωση και Διακυβέρνηση

2.7Διοίκηση και Διακυβέρνηση σε Τοπικό και / ή Θεσμικό Επίπεδο

Last update: 14 December 2023

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σε τοπικό επίπεδο-επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού), την ευθύνη της διοίκησης της σχολικής εκπαίδευσης φέρουν οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν την έδρα τους στη πρωτεύουσα του νομού και υπάγονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.  Στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προΐσταται διευθυντής.

Οι διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη γενική ευθύνη της διοίκησης και του ελέγχου λειτουργίας των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους.

Σε επίπεδο νομού λειτουργούν επίσης τα:

 • Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και
 • Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ),

τα οποία συγκροτούνται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και είναι αρμόδια για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών.

Σε κάθε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής (νόμος 4823/2021). Αποτελείται από :

 • Τον Διευθυντή Εκπαίδευσης ως Πρόεδρο
 • Τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης ως Αντιπρόεδρο
 • Έναν Σύμβουλο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση,
 • δύο εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιλέγονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.

Η θητεία τους είναι τετραετής και αρχίζει με τη συγκρότηση των συμβουλίων επιλογής. Αρμοδιότητές του συμβουλίου είναι:

 1. Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής και η επιλογή:
 • Διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (ΕΚ)
 • Προϊσταμένων των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων
 1. Η επιλογή:
 • Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων
 • Υποδιευθυντών Σχολικών μονάδων
 • Υποδιευθυντών και Υπευθύνων Τομέων ΕΚ

Λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας που υπάγονται στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι:

 • Οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ).
 • Τα Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) (άρθ. 10 του Ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με άρθ. 101 του Ν. 4763/2020).

Για τα σχολεία που ανήκουν εντός ορίων συγκεκριμένου Δήμου λειτουργούν:

 • H Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, που συγκροτείται σε κάθε Δήμο και αποτελείται από εκπροσώπους του Δήμου, της ένωσης γονέων, διευθυντές σχολείων, εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών.  Η Επιτροπή εισηγείται στον δήμαρχο και στο δημοτικό συμβούλιο θέματα που αφορούν στην καλύτερη λειτουργία και οργάνωση των σχολείων της περιοχής τους, την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση των σχολείων, την ανέγερση, επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτηρίων.
 • Οι Σχολικές Επιτροπές, που είναι δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα και καλύπτουν η καθεμία, ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).  Στη διοίκηση των σχολικών επιτροπών μετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων, ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων, εφόσον υπάρχουν και εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις Σχολικές Επιτροπές ανατίθεται η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τη κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων, όπως και η λήψη μέτρων για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Στους Δήμους υπάγονται και οι κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οι οποίοι  λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου βάσει ενός προτύπου κανονισμού λειτουργίας που προσδιορίζεται κεντρικά (ΚΥΑ 41087/29-11-2017, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων). Τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας όλων των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. Χρηματοδοτούνται από τους Δήμους στους οποίους υπάγονται και από τα τροφεία που πληρώνουν οι γονείς.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), παρατηρείται σημαντική αποκέντρωση εξουσιών και ενίσχυση του ρόλου της σχολικής μονάδας.

Όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων.

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και φέρει τη διοικητική αλλά και την επιστημονική-παιδαγωγική ευθύνη του χώρου αυτού.  Είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων, των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων.  Επίσης, ευθύνεται, με τη συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων, για τον προγραμματισμό και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης βελτίωσης της σχολικής μονάδας.

Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες του και τον βοηθάει στο καθημερινό του έργο.  Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.

Ο σύλλογος των διδασκόντων είναι συλλογικό όργανο και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ' αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.  Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.  Έργο του Συλλόγου Διδασκόντων είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου.  Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας.  Έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη της εφαρμογής του προγράμματος σπουδών και του ημερήσιου προγράμματος, την επιτήρηση των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής μονάδας.  Ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά, πριν από την έναρξη του σχολικού έτους, μία φορά στο τέλος κάθε τριμήνου/ τετραμήνου και έκτακτα, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο του δήμου στη σχολική επιτροπή.  Στηρίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας και επικοινωνεί με την τοπική κοινωνία.  Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου.  Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά 3 φορές το χρόνο, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο διευθυντής ή οι φορείς που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο.

Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής προβλέπεται σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο θεσμός αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων (σύλλογος διδασκόντων και διευθυντής), χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες τους ή τις αρμοδιότητες υπερκείμενων σχολικών δομών υποστήριξης.

Πρόκειται για εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας ευθύνης του, ο οποίος συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως:

 • διαχείριση κρίσεων (σχολικός εκφοβισμός, κρούσματα ενδοσχολικής βίας, επιθετική συμπεριφορά)
 • πρόληψη ακραίων συμπεριφορών (ρατσισμός, διαφορετικότητα)
 • μαθησιακές δυσκολίες
 • συμπερίληψη και ενσωμάτωση
 • μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα
 • μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα
 • συμβουλευτική και ομάδες γονέων

Περισσότερες πληροφορίες για τα όργανα διοίκησης των σχολικών μονάδων θα βρείτε στην ενότητα 10.1 "Διοικητικό Προσωπικό της Προσχολικής και της Σχολικής Εκπαίδευσης".

Ανώτατη εκπαίδευση

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος της Ελλάδας και το νόμο 4957/2022, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) (νόμος 4653/2020) είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των ΑΕΙ, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους. Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών.

Οι ειδικότερες αρχές και κανόνες λειτουργίας, η οργάνωση και οι επιμέρους στόχοι κάθε Ιδρύματος, μέσα στο πλαίσιο που καθορίζουν οι ισχύουσες θεσμικές ρυθμίσεις, ορίζονται με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

Ο νόμος 4957/2022 μεταρρυθμίζει και βελτιώνει το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΙ συνολικά, μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης που περιλαμβάνει τη συγκέντρωση, την κωδικοποίηση και τη ριζική αναμόρφωση των υφιστάμενων διατάξεων. Στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι:

 • η αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου των ΑΕΙ,
 • η αναβάθμιση της ποιότητας των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών τους,
 • η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού τους,
 • η διασύνδεσή τους με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας
 • η παροχή πρόσθετων εργαλείων για την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου, της Εθνικής Στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Διάρθρωση ΑΕΙ

Η ανώτατη εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Πανεπιστήμια
 • Πολυτεχνεία
 • Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
 • Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ).
 • Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Τα ιδρύματα αποτελούνται από Σχολές. Οι Σχολές καλύπτουν μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζουν τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα μεταξύ των Τμημάτων της.  Διαιρούνται σε Τμήματα, τα οποία εποπτεύουν και συντονίζουν. Τα Τμήματα προάγουν ένα συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας. Τα τμήματα διαιρούνται σε Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου του τμήματος και συντονίζουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στα αντικείμενά τους. Τα εργαστήρια και οι κλινικές ανήκουν σε Τομέα ή Τμήμα. Μπορεί να ανήκουν και σε Σχολή, υπό προϋποθέσεις. Τα μουσεία ανήκουν σε Τομέα, Τμήμα, Σχολή ή ΑΕΙ.

Όργανα διοίκησης των ΑΕΙ

Τα όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, υφίστανται σε επίπεδο Ιδρύματος, Σχολής, Τμήματος και Τομέα.

Τα όργανα διοίκησης σε επίπεδο Ιδρύματος είναι: 

 • Το Συμβούλιο Διοίκησης
 • Η Σύγκλητος
 • Ο Πρύτανης
 • Οι Αντιπρυτάνεις.
 • Ο Εκτελεστικός Διευθυντής

Τα όργανα διοίκησης σε επίπεδο Σχολής είναι:

 • Η Κοσμητεία
 • Ο Κοσμήτορας.

Τα όργανα διοίκησης σε επίπεδο Τμήματος είναι:

 • Η Συνέλευση 
 • Το Διοικητικό Συμβούλιο
 • Ο Πρόεδρος 
 • Ο Αντιπρόεδρος

Τα όργανα διοίκησης σε επίπεδο Τομέα είναι:

 • Η Γενική Συνέλευση
 • Ο Διευθυντής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ θα βρείτε στην ενότητα 10.5 "Διοικητικό Προσωπικό της Ανώτατης Εκπαίδευσης".

Δια βίου μάθηση

Το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ) θεσμοθετήθηκε το τέλος του 2020. Σκοπός του ν. 4763/2020 είναι ο επανασχεδιασμός του ρυθμιστικού πλαισίου, η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, αρχικής και συνεχιζόμενης, σε επίπεδο (α) δομών, (β) διαδικασιών, (γ) προγραμμάτων σπουδών και (δ) πιστοποίησης.

Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας

Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από τέσσερα (4) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της ΠΔΕ για τη Μαθητεία.

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Ρυθμίζονται θέματα διοίκησης και οργάνωσης των ΣΔΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας τους, με την κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων που λαμβάνει υπόψη τις εξειδικευμένες απαιτήσεις τους. Η διοίκησή τους ασκείται από:

 • Διευθυντή
 • Υποδιευθυντή
 • Συνέλευση των διδασκόντων.

Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Καθορίζονται τα προσόντα των διευθυντών και των υποδιευθυντών των δημόσιων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εξειδικεύεται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής τους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της στελέχωσης και την άσκηση αποτελεσματικής διοίκησης των ΙΕΚ. Η διοίκησή τους ασκείται από:

 • Διευθυντή
 • Υποδιευθυντή

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Καθορίζονται οι βασικές προϋποθέσεις ως προς το στελεχιακό δυναμικό που υποχρεούνται να διαθέτουν, με στόχο την αρτιότερη οργάνωση, λειτουργία και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το στελεχιακό τους δυναμικό αποτελείται από:

 • Διευθυντή Κατάρτισης
 • Συντονιστικό/εκπαιδευτικό υπεύθυνο
 • Υπεύθυνο Συμβουλευτικής, για προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή για ΚΔΒΜ που παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής
 • Διοικητικό προσωπικό

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του νέου νόμου, με την ολοκλήρωση της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση», καταργούνται οι αρμοδιότητες των ∆ήμων, όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, όπως αναφέρονται στη συνέχεια. Οι ενεργοί  δήμοι (που παρέχουν προγράμματα) ανέρχονται σε 186 περίπου, ενώ από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι και το τέλος Μαρτίου 2022 ολοκληρώθηκαν 614 τμήματα. Τα προγράμματα αυτά προβλέπεται να συνεχιστούν έως το 2023.

Διοίκηση ΚΔΒΜ σύμφωνα με ν. 4186/2013

Οι Δήμοι της χώρας, φορείς διοίκησης της ΔΒΜ σε τοπικό επίπεδο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, καθώς ενεργοποιούν το δίκτυο των φορέων ΔΒΜ των περιοχών τους.  Αναλαμβάνουν την ευθύνη της προσφοράς στους δημότες εύστοχων, έγκυρων, υψηλής ποιότητας, εύκολα προσβάσιμων προγραμμάτων, που συνδέονται με το τοπικό, αλλά και το ευρύτερο περιβάλλον.  Όπως προβλέπεται στο Ν. 3879/2010 ο δήμος καταρτίζει στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός του, το τοπικό πρόγραμμα ΔΒΜ, με βάση το Εθνικό Πρόγραμμα ΔΒΜ και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραμμα ΔΒΜ.  Το τοπικό πρόγραμμα ΔΒΜ περιλαμβάνει ιδίως επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής ΔΒΜ σε τοπικό επίπεδο.

Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) I και ΙΙ συστήνονται και λειτουργούν, σύμφωνα με τον νόμο 3879/2010, σε όσους Δήμους το επιθυμούν.  Συγκεκριμένα, οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων που ασκούν αρμοδιότητες ΔΒΜ ιδρύουν ΚΔΒΜ, στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 Η διοίκηση κάθε ΚΔΒΜ ασκείται από:

 1. Το διευθυντή
 2. Τον υποδιευθυντή
 3. Τη συνέλευση των διδασκόντων.

Ο διευθυντής και ο υποδιευθυντής είναι αποσπασμένοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μόνιμοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης (ΓΓΕΕΚΔΒΜ) και έχουν θητεία 3 ετών. Η επιλογή του διευθυντή και του υποδιευθυντή γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης. Η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο διευθυντής ευθύνεται για την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των αποφάσεων που εκδίδουν τα αρμόδια όργανα της διοίκησης, για την έγκαιρη και αξιόπιστη επικοινωνία και συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου (κεντρικές και περιφερειακές), κ.ά. Δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα.  Ο υποδιευθυντής συνεπικουρεί τον διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και τον αναπληρώνει.

Η συνέλευση των διδασκόντων αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη μονάδα με οποιανδήποτε σχέση εργασίας.  Προεδρεύει ο Διευθυντής. Αρμοδιότητές της είναι η συμβολή στη χάραξη κατευθύνσεων για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στις δομές δια βίου μάθησης, στην ομαλή λειτουργία τους, καθώς και στην παιδαγωγική διευθέτηση των σπουδαστικών ζητημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα όργανα διοίκησης των ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ θα βρείτε στην ενότητα 10.7 "Διοικητικό Προσωπικό της Εκπαίδευσης Ενηλίκων".