Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή Προσωπικό που εργάζεται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Greece

10.Διοικητικό και άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό

10.8Άλλο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ή Προσωπικό που εργάζεται στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Last update: 14 December 2023

Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας

Σύμφωνα με τον νόμο 4763/2020 λειτουργεί Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας σε κάθε:

 • Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ)

Στο γραφείο αυτό υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας, τη διακίνηση και αρχειοθέτηση των εγγράφων, την επιμέλεια της αλληλογραφίας του διευθυντή, καθώς και την αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπού έντυπου υλικού.

Στο Γραφείο Διοίκησης και Γραμματείας υπηρετούν:

 1. Μετατασσόμενοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ Διοικητικού ή ΔΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των εποπτευόμενων φορέων του ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας. Η μετάταξη των ανωτέρω διενεργείται βάσει των ισχυουσών διατάξεων περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.
 2. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται, ύστερα από αίτησή τους, για την άσκηση διοικητικού έργου.

Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.)

Σύμφωνα με το νόμο 4763/2020 σε κάθε δημόσιο Ι.Ε.Κ. λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (Γ.Ε.Α.Σ.). 

Στις αρμοδιότητες του Γ.Ε.Α.Σ. περιλαμβάνονται:

 1. η ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των καταρτιζομένων και αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,
 2. η πληροφόρηση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των επιχειρήσεων και των καταρτιζομένων για το έργο της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και η εν γένει προβολή των Ι.Ε.Κ.,
 3. η οργάνωση, εποπτεία και παρακολούθηση της μαθητείας και πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ.,
 4. η παρακολούθηση της ένταξης των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων ή μελετών σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία των αποφοίτων των Ι.Ε.Κ.,
 5. η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή συναρμόδιων Υπουργείων και επαγγελματικών φορέων, καθώς και η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικών με θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας.
 • Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των Γ.Ε.Α.Σ. εξειδικεύονται στον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ.
 • Τα Γ.Ε.Α.Σ. στελεχώνονται με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, με Συμβούλους σταδιοδρομίας και ειδικούς επαγγελματικής συμβουλευτικής. Σε κάθε Γ.Ε.Α.Σ. απασχολείται ένας (1) Συντονιστής Σύμβουλος, όταν σε δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λειτουργούν μέχρι πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν μέχρι εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι, ενώ όταν λειτουργούν πάνω από πέντε (5) τμήματα ή φοιτούν πάνω από εκατόν πενήντα (150) καταρτιζόμενοι απασχολούνται δύο (2) Συντονιστές Σύμβουλοι. Ο Συντονιστής Σύμβουλος, μεταξύ άλλων, έχει ως αρμοδιότητα την παρακολούθηση της παρουσίας του καταρτιζομένου, τη διασφάλιση της ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας του ασκουμένου, τον επιτόπιο έλεγχο στην επιχείρηση και την ορθή τήρηση του ατομικού φακέλου πρακτικής άσκησης με τις σχετικές μηνιαίες εκθέσεις προόδου, συνεπικουρούμενος από τους οριζόμενους επόπτες Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας. Οι Συντονιστές Σύμβουλοι επιλέγονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 • Η λειτουργία και στελέχωση των Γ.Ε.Α.Σ. μπορούν να χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Συμβουλευτικά όργανα των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας

Σύμφωνα με το νόμο 4763/2020, για την καλύτερη λειτουργία των ΣΔΕ θεσμοθετούνται ως συμβουλευτικά όργανα:

 • Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας
 • Ο σύμβουλος ψυχολόγος.

Τυπικά προσόντα - αρμοδιότητες

Σύμβουλος σταδιοδρομίας

Πρέπει να είναι απαραίτητα πτυχιούχος ΑΕΙ τμημάτων:

 1. Ψυχολογίας
 2. ΦΠΨ με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική
 3. Παιδαγωγικής
 4. Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών
 5. Κοινωνιολογίας
 6. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 7. Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση σπουδών Κοινωνική Εργασία
 8. Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση σπουδών Συνεχούς Εκπαίδευσης

Το πτυχίο πρέπει να είναι ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου.

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας:

 1. Παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων για την είσοδο ή την επανατοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας.
 2. Αναζητά πηγές πληροφόρησης.
 3. Συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες/αιτήματα των εκπαιδευομένων όσον αφορά τις επαγγελματικές τους δυνατότητες.
 4. Επικοινωνεί με άλλους φορείς/υπηρεσίες εξειδικευμένες σε θέματα σχετικά με την αγορά εργασίας, εκπαιδευτικούς φορείς, φορείς κατάρτισης.
 5. Παραπέμπει τους εκπαιδευόμενους στις κατάλληλες υπηρεσίες.
 6. Δημιουργεί αρχείο εκπαιδευομένων.
 7. Οργανώνει σύστημα παρακολούθησης της εξέλιξης των εκπαιδευόμενων.

Σύμβουλος ψυχολόγος

Πρέπει να είναι απαραίτητα πτυχιούχος ΑΕΙ τμημάτων:

 1. Ψυχολογίας ή
 2. ΦΠΨ με κατεύθυνση στην Ψυχολογία, ημεδαπής ή αλλοδαπής με αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ για την αντιστοιχία και την ισοτιμία του τίτλου.

Πρέπει επίσης να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

Ο σύμβουλος ψυχολόγος:

 1. Παρέχει ατομική και ομαδική συμβουλευτική με στόχο τη διευκόλυνση και υποστήριξη των εκπαιδευομένων που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο.
 2. Συλλέγει, οργανώνει και παρέχει πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες/αιτήματα των εκπαιδευομένων σχετικά με την ψυχολογική και προσωπική τους διευκόλυνση ή ανάπτυξη.
 3. Συνεργάζεται, ενημερώνει και στηρίζει τους εκπαιδευτικούς για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν.