Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Προγράμματα Περιορισμένης Διάρκειας Πρώτου Κύκλου Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Greece

7.2.Προγράμματα Πρώτου Κύκλου Σπουδών (Προπτυχιακά)

7.2.2Προγράμματα Περιορισμένης Διάρκειας Πρώτου Κύκλου Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Last update: 14 December 2023

Kάθε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες (νόμος 4009/2011).

Τα μαθήματα ολοκληρώνονται με την απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου, κατά τα οριζόμενα στον οργανισμό του ιδρύματος.

Το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι ισότιμο με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου.

Σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) δύνανται να διοργανώνουν χειμερινά και θερινά προγράμματα σπουδών, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Τα θερινά προγράμματα σπουδών ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ και για την παρακολούθησή τους δύνανται να προβλέπονται τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του χειμερινού ή θερινού προγράμματος σπουδών. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του χειμερινού ή θερινού προγράμματος σπουδών, τη διάρκεια του προγράμματος, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες οι οποίες δύναται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.