Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Οργανωτικές Διαφοροποιήσεις και Εναλλακτικές Δομές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Greece

5.Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

5.4Οργανωτικές Διαφοροποιήσεις και Εναλλακτικές Δομές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Last update: 14 December 2023

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εφαρμόζει ειδικά προγράμματα και υποστηρίζει εναλλακτικές εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης ανταποκρινόμενης στις ανάγκες ατόμων με εκπαιδευτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. 

Στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργούν οι εξής τύποι σχολείων:

Πειραματικά σχολεία (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά)

Τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙΣ) της επικράτειας συμβάλλουν στον βέλτιστο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, καθώς και στην πιλοτική εφαρμογή της. Είναι σχολικές μονάδες όπου υποστηρίζεται ο πειραματισμός σε καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους, πρακτικές, εργαλεία και υλοποιείται η πιλοτική εφαρμογή  νέων προγραμμάτων σπουδών, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού, με σκοπό τη διάχυσή τους σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα. Το δίκτυο  Πειραματικών σχολείων περιλαμβάνει σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, οι στόχοι των ΠΕΙΣ είναι:

 1. η ανάπτυξη ερευνητικών, δημιουργικών δράσεων, η πιλοτική εφαρμογή και ο πειραματισμός σε προγράμματα σπουδών, μεθόδους διδασκαλίας, νέο εκπαιδευτικό υλικό, έντυπο και ψηφιακό, νέα διδακτικά εργαλεία, σχολικά εγχειρίδια και καινοτόμες διδακτικές πρακτικές,
 2. η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
 3. η διάχυση πειραματικών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολικών μονάδων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,
 4. η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές ΑΕΙ των επιστημών της εκπαίδευσης, στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης,
 5. η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους/υποψήφιες διδάκτορες, στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,
 6. η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές ΑΕΙ και το ΙΕΠ,
 7. η δημιουργία ομίλων δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές/μαθήτριες και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης,
 8. η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων,
 9. η συνεργασία με ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα. Το περιεχόμενο και η διαδικασία της συνεργασίας του ΠΕΙΣ με Σχολές ή Τμήματα ΑΕΙ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ.
 10. ο πειραματισμός σε τρόπους λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου.

H Διοικούσα Επιτροπή των Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ):

 1. μεριμνά για την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής των Πειραματικών Σχολείων.
 2. Εισηγείται στον/στην Υπουργό Παιδείας την ίδρυση, χαρακτηρισμό και αποχαρακτηρισμό ΠΕΙΣ
 3. Εγκρίνει την τροποποίηση του αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος, τις ερευνητικές δραστηριότητες και τη συνεργασία με ΑΕΙ και Ερευνητικούς φορείς των ΠΕΙΣ
 4. Προωθεί και προβάλλει το έργο που επιτελείται στα ΠΕΙΣ

Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ) του κάθε Πειραματικού σχολείου έχει  την ευθύνη για την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση των σχολείων αυτών κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των ιδιαίτερων δραστηριοτήτων τους.

Κάθε Πειραματικό σχολείο ακολουθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα των μη Πειραματικών σχολείων, το οποίο μπορεί να τροποποιείται ύστερα από εισήγηση του ΕΠ.ΕΣ, γνωμοδότηση του Ι.Ε.Π  και απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στα ΠΕΙΣ μπορούν να λειτουργούν όμιλοι δημιουργικότητας και καινοτομίας στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης και αφορούν σε επιμέρους γνωστικούς τομείς, θεματικές ή δημιουργικές δραστηριότητες.

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Πειραματικά σχολεία γίνεται με ηλεκτρονική κλήρωση και υπάρχει δυνατότητα κατ΄ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν εισήγησης της Δ.Ε.Π.Π.Σ και γνωμοδότησης του ΙΕΠ.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 22010/Δ6/2023 ρυθμίζει θέματα εισαγωγής των μαθητών/μαθητριών στα Πειραματικά σχολεία, όπως  την Η εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, ώστε να διασφαλίζεται το αδιάβλητο.  Η δυνατότητα συμμετοχής ενός μαθητή/μιας μαθήτριας στη κλήρωση για εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ. είναι ανεξάρτητη από τον τόπο διαμονής του. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών των ΠΕΙ.Σ. προσμετράται για την κάλυψη του διδακτικού τους ωραρίου. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση και την προαγωγή των μαθητών/μαθητριών ισχύει ό,τι και στη γενική εκπαίδευση.

ΟΙ Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα ΠΕΙ.Σ με θητεία η οποία ανανεώνεται μετά από θετική αξιολόγηση. Όταν υφίσταται ανάγκη για πλήρωση κενών θέσεων στα ΠΕΙΣ ή γίνεται ύστερα από προκήρυξη της Δ.Ε.Π.Π.Σ προκηρύσσεται διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών σε αξιολογικό πίνακα, που αξιολογούνται από την Περιφερειακή Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ) και επικυρώνονται από τη  Δ.Ε.Π.Π.Σ και με βάση αυτόν οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ. Σε όλη την επικράτεια από το σχολικό έτος 2022-23 λειτουργούν 34 Πειραματικά Δημοτικά και 18 Πειραματικά Νηπιαγωγεία. Σε κάθε περιφέρεια υπάρχει τουλάχιστον ένα Πειραματικό Δημοτικό και Νηπιαγωγείο.

Σχολείο ευρωπαϊκής παιδείας

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) ιδρύθηκε στην Κρήτη με βάση τον νόμο 3376/2005. Το σχολείο ακολουθεί εξ ολοκλήρου τα αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων που διδάσκονται στα Ευρωπαϊκά σχολεία και καλύπτει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο.  Σε αυτό εγγράφονται:

 1. Παιδιά του προσωπικού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια των Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) ή άλλης υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 2. Παιδιά του προσωπικού των Διεθνών Οργανισμών και των Διπλωματικών Αποστολών που εδρεύουν στο Ηράκλειο της Κρήτης
 3. Απόφοιτοι του κύκλου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΣΕΠ
 4. Μαθητές/μαθήτριες που έρχονται με μετεγγραφή από άλλα Ευρωπαϊκά σχολεία ή σχολεία Ευρωπαϊκής Παιδείας (τύπου ΙΙ)
 5. Μαθητές/μαθήτριες που διαμένουν στην ευρύτερη περιφέρεια του συγκεκριμένου σχολείου.

Στο ΣΕΠ λειτουργούν δύο γλωσσικά τμήματα, ελληνόφωνο και αγγλόφωνο.  Οι μαθητές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν περιλαμβάνεται στα γλωσσικά τμήματα που λειτουργούν, οφείλουν να εξεταστούν (test) στη γλώσσα του τμήματος που θα επιλέξουν, για να διαπιστωθεί αν οι γνώσεις τους στην γλώσσα διδασκαλίας του συγκεκριμένου γλωσσικού τμήματος είναι σε επίπεδο που τους επιτρέπει να παρακολουθούν το συγκεκριμένο τμήμα.

Σε ό,τι αφορά τα ωρολόγια προγράμματα, τις διδακτικές μεθόδους και την αξιολόγηση και προαγωγή των μαθητών/μαθητριών ισχύει το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών σχολείων.

Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

Νηπιαγωγεία

Οι μαθητές/μαθήτριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν στα Νηπιαγωγεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μέχρι το 7ο έτος της ηλικίας τους.

Στα σχολεία αυτά μπορεί να εφαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/μαθητριών διαφοροποιημένο το αναλυτικό πρόγραμμα της γενικής εκπαίδευσης ή το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) που ορίζεται με το προεδρικό διάταγμα 301/1996 ή ένα μεικτό σύστημα των ανωτέρω προγραμμάτων.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ειδικών Νηπιαγωγείων συντάσσεται με βάση την Υπουργική Απόφαση 85317/Δ3/29-05-2019. Σε αυτό περιλαμβάνονται οργανωμένες διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες, Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ), ελεύθερο ή οργανωμένο παιχνίδι και πρόγευμα, με στόχο την ανάπτυξη των επικοινωνιακών, γνωστικών, κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των μαθητών.

Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των ειδικών νηπιαγωγείων είναι 25 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, ωστόσο όλα τα ειδικά νηπιαγωγεία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω η υπ’ αριθμ πρωτ. 94189/Δ3/03-08-2021 Υπουργική Απόφαση διαμόρφωσε το ωρολόγιο πρόγραμμα του ειδικού νηπιαγωγείου εισάγοντας τη διδακτική ενότητα με τίτλο: Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιούνται υποχρεωτικά τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο Κεφάλαιο 12.2.

Δημοτικά σχολεία

Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος ή στα τμήματα ένταξης, λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται:

 1. Σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ (Δημοτικά Σχολεία ΕΑΕ)
 2. Σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των μονάδων ψυχικής υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 3. Με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή χρόνια προβλήματα υγείας.

Η κατανομή των μαθητών σε τμήματα στα Δημοτικά Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μπορεί να γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

 1. ανά τάξη (Προκαταρκτική, A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄) ή
 2. ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα για την Προκαταρκτική τάξη, Κατώτερη Βαθμίδα για τις Α΄ και Β΄ τάξεις, Μέση Βαθμίδα για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις, Ανώτερη Βαθμίδα για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις) ή
 3. ανά βαθμίδες (Προβαθμίδα, Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη), ανεξάρτητα από την τάξη εγγραφής και την καταχώριση των μαθητών στο Βιβλίο Μητρώου Προόδου του σχολείου, με κριτήρια τη διάγνωση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των μαθητών και τη δυναμική της δημιουργούμενης ομάδας, με στόχο τη συγκρότηση τμημάτων που να εξυπηρετούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται με βάση την Υπουργική Απόφαση 85317/Δ3/29-05-2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την υπ’ αριθμ. 94189/Δ3/03-08-2021 Υπουργική Απόφαση. Σύμφωνα με αυτήν, ο σύλλογος διδασκόντων αποφασίζει την εφαρμογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης.

Για την επιλογή του κατάλληλου αναλυτικού προγράμματος για κάθε τμήμα τάξης, λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών κάθε τμήματος και επιλέγεται εάν θα εφαρμοστεί το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) ή το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Δημοτικού σχολείου αναλόγως ή ένας συνδυασμός των παιδαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων.

Για όλους τους μαθητές σχεδιάζονται και υλοποιούνται Εξατομικευμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (ΕΠΕ). Για την σύνταξη των ΕΠΕ των μαθητών λαμβάνονται υπόψη:

 1. Οι αξιολογικές εκθέσεις και οι εισηγήσεις των ΚΕΔΑΣΥ (Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης)
 2. Οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των μελών του ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό)
 3. Τα ενδιαφέροντα και οι ιδιαίτερες κλίσεις των μαθητών
 4. Οι απόψεις των γονέων, οι οποίοι ενημερώνονται και διατυπώνουν τη γνώμη τους.

Για τον σχεδιασμό, τον καθορισμό της κατάλληλης στοχοθεσίας και των αντίστοιχων δραστηριοτήτων, τη διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση των ΕΠΕ των μαθητών, πραγματοποιούνται, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, παιδαγωγικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και τα μέλη του ΕΕΠ (Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό) και ΕΒΠ (Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό) που διδάσκουν ή υποστηρίζουν τους συγκεκριμένους μαθητές. Σε όποιο στάδιο της διαδικασίας κριθεί απαραίτητο από τον/τη Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η ή τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, ζητείται η συνδρομή των οικείων ΚΕΔΑΣΥ.

Όλα τα ειδικά δημοτικά σχολεία έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με ολοήμερο πρόγραμμα.

Συμπληρωματικά με τα ανωτέρω η υπ’ αριθμ πρωτ. 94189/Δ3/03-08-2021 Υπουργική Απόφαση διαμόρφωσε το ωρολόγιο πρόγραμμα του ειδικού νηπιαγωγείου εισάγοντας τη διδακτική ενότητα με τίτλο: Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιούνται υποχρεωτικά τρεις (3) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες σε δύο (2) έως τρεις (3) φορές την εβδομάδα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις εισαγωγής, το πρόγραμμα δραστηριοτήτων, τη μεθοδολογική έμφαση, το ωρολόγιο πρόγραμμα και την αξιολόγηση και προαγωγή των μαθητών είναι διαθέσιμες στο Κεφάλαιο 12.2.

Μειονοτικά δημοτικά σχολεία

Η παρεχόμενη μειονοτική εκπαίδευση στην Ελλάδα αφορά την οριοθετημένη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, η οποία περιλαμβάνει αποκλειστικά τους εγγεγραμμένους στα δημοτολόγια κατοίκους της Θράκης, Έλληνες πολίτες, μουσουλμάνους κατά το θρήσκευμα, απογόνους των μη ανταλλαγμένων πληθυσμών (Ελλάδας-Τουρκίας) με την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης.

Το μειονοτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα θεμελιώνεται στη Συνθήκη της Λωζάννης, συνεπικουρείται από τις διατάξεις κατοπινών Μορφωτικών Πρωτοκόλλων και ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία.  

Ακολουθεί δίγλωσσο πρόγραμμα διδασκαλίας, κατανέμοντας απολύτως ισότιμα και ισόποσα το χρόνο ανάμεσα στην τουρκική και την ελληνική γλώσσα, με τις δύο γλώσσες να συνιστούν και οι ίδιες, εκτός από γλώσσες διδασκαλίας και αντικείμενο διδασκαλίας.

Το δίγλωσσο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας αναπτύσσεται μεν σε συμφωνία και αντιστοίχιση με τα προγράμματα των λοιπών δημοσίων σχολείων της χώρας, αλλά με έμφαση στη διατήρηση, την καλλιέργεια και την προαγωγή του γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβαθρου της μειονότητας.

Το Αναλυτικό-Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Μειονοτικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης συνιστά μίξη του Αναλυτικού-Ωρολογίου της γενικής εκπαίδευσης με αυτό της μειονοτικής.  Με την Υπουργική Απόφαση103672/Ζ2/Α.Σ.781/4-12-2006, αναμορφώθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων.

Για την αξιολόγηση και προαγωγή των μαθητών τόσο για τα μαθήματα που διδάσκονται στην ελληνική, όσο και για τα μαθήματα που διδάσκονται στην τουρκική ισχύει ό,τι και στη γενική εκπαίδευση.

Στη χώρα λειτουργούν 123 Μειονοτικά Δημοτικά σχολεία.

Δημοτικά σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Τα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης λειτουργούν με σκοπό:

 • Την εκπαιδευτική ένταξη
 • Την κοινωνική ένταξη των παιδιών μεταναστευτικής καταγωγής σε πλαίσιο ισοτιμίας και με σεβασμό στη διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας
 • Την αντιμετώπιση των αρνητικών διακρίσεων που δημιουργούνται με βάση τις πολιτισμικές διαφορές, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.

Στα Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα προγράμματα των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων, τα οποία προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.

Τα εν λόγω σχολεία (σύμφωνα με τον νόμο 4415/2016) δύνανται να λειτουργούν ως Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και να επιδιώκουν τη συνεργασία με τα ΑΕΙ της χώρας.  Μπορούν να εφαρμόζουν σε πειραματική βάση ερευνητικά και καινοτόμα προγράμματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την αντιμετώπιση του εκπαιδευτικού και κοινωνικού αποκλεισμού λόγω φυλετικής καταγωγής και πολιτιστικής προέλευσης.  

Για την αξιολόγηση και προαγωγή των μαθητών ισχύει ό,τι και στη γενική εκπαίδευση.

Τα Δημοτικά Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ανέρχονται σε 13 σε όλη την επικράτεια.