Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Legislation and official policy documents/ Jogszabályok

Hungary

15.Legislation and official policy documents/ Jogszabályok

Last update: 15 April 2024

General or pertaining to more levels of education legislation/Általános, vagy több ágazatra vonatkozó jogszabályok

Laws / Törvények

Act LXXXIX of 2018 on the Education Register (2018. évi LXXXIX. törvény az oktatási nyilvántartásról)(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decrees / Rendeletek

Government Decree 230/2012 (VIII. 28.) on higher education vocational training and certain issues of practical training related to higher education (230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 362/2011 (XII. 30.) on educational identification cards (362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decisions / Határozatok

Government Decision 1229/2012. (VII. 6.) on the Tasks Related to the Introduction of the Hungarian Qualifications Framework, and on the Amendment of Government Decision 1004/2011. (I. 14.) on the Establishment and the Introduction of the Hungarian Qualifications Framework (1229/2012. (VII. 6.) Korm. határozat a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetéséhez kapcsolódó feladatokról, valamint az Országos Képesítési Keretrendszer létrehozásáról és bevezetéséről szóló 1004/2011. (I. 14.) Korm. határozat módosításáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1536/2016. (X. 13.) on the Digital Transformation of the Public Education, Vocational Education and Training, Higher Education and Adult Education Sectors and the Digital Education Strategy of Hungary (1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról)(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024) 

ECEC / Kisgyermekkori Nevelés

Laws / Törvények

--

Decrees

Ministry of Human Capacities Decree 20/2017 (IX. 18) on the standards of professional and examination requirements for the training of childcare assistants, nursery service providers and child-minding service providers (20/2017. (IX. 18.) EMMI rendelet a bölcsődei dajka, a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy és a napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújtó személy képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről) last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 416/2015. (XII. 23.) on Subsidies on the Wages of Nursery Teachers with a Higher Education Qualification  (416/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó támogatásról)  last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decisions / Határozatok

Government Decision 1164/2018 (27.III.) on the nursery development programme in Hungary (1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat a hazai bölcsődefejlesztési programról) last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

1246/2015 (IV.23) Government Decision on the measures for effective early childhood intervention (1246/2015. (IV. 23.) Korm. határozata az eredményes koragyermekkori intervencióhoz szükséges intézkedésekről(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Public Education / Köznevelés

Laws / Törvények

Act XCII of 2023 on anti-discrimination measures applicable in public education (2023. évi XCII. törvény a köznevelés területén alkalmazandó diszkriminációellenes intézkedésekről)(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act LII of 2023 on Teachers' New Career Paths (2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLXXXVIII of 2012 on the State Takeover of certain institutions providing  public education and maintained by municipalities (local governments) (2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CXC of 2011 on the National Public Education (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024) 

Decrees / Rendeletek

Government Decree 401/2023 on the implementation of the Act LII of 2023 on Teachers’ New Career Paths (401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024) 

Government Decree 367/2023 (VIII. 3.) on the operation of public education institutions in state of emergency (367/2023. (VIII. 3.) Korm. rendelet egyes köznevelési intézmények veszélyhelyzeti működési rendjéről

Government Decree 462/2021 (VIII. 5.) on public education scholarships related to military defence (462/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet a honvédelemmel összefüggő köznevelési ösztöndíjakról) 

Government decree 134/2016 on Organisations Participating as Maintainers in Public Education and on the Klebelsberg Centre  (134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 121/2013. (IV. 26.) on the Educational Authority (Az Oktatási Hivatalról szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 52/2013. (II. 25.) on Klebelsberg Training Scholarship (A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjról szóló 52/2013. (II. 25.) Korm.rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree No. 363/2012. (XII. 17.) the National Core Programme of Kindergarten Education and Care (363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról)  (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government decree 229/2012 (VIII.28) on the implementation of the Act on National Public Education (A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree No. 110/2012. (VI. 4.) on the Issuance, Introduction and Implementation of the National Core Curriculum (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree No 152/2005 (VIII. 2.) on the ’Útravaló’ Scholarship Programme (152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet az Útravaló Ösztöndíjprogramról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 277/1997. (XII. 22.) on Teachers’ In Service Training, on the Professional Examination of the Teachers and on the Allowances and Benefits of In Service Training Participants (A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government decree 100/1997. (VI. 13.) on the Issuance of the Procedural Rules of the Upper Secondary School Leaving Examination (100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Interior Decree 30/2023 (VIII. 22.) on the organization of the School Year 30/2023. (VIII. 22.) (BM rendelet a 2023/2024. tanév rendjéről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Human Capacities Decree 15/2015. (III. 13.)  on the Requirements of the Mandate of the Public Education Experts and on the External Chairman of the Upper Secondary School Leaving Examination (15/2015. (III. 13.) EMMI rendelet a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Human Capacities Decree 15/2013. (II. 26.) on the Operation of the Pedagogical Service Institutions (15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Human Capacities Decree 8/2013. (I. 30.) on the Common Requirements of Initial Teacher Education and the Learning Outcomes of Each Initial Teacher Education Programme (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Human Capacities Decree 48/2012 (XII. 12.) on the Pedagogical Professional Services and on the Istitutions that Provide Pedagogical Professional Services and on the Requirements of Participation in Pedagogical Professional Services (A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012 (XII. 12.) EMMI rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Human Capacities Decree 20/2012. (VIII. 31.) on the Operation of the Educational Institutions and on the Use of Names of the Public Education Institutions (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Educationdecree 31/2004. (XI. 13) on the Tasks of National Experts and on the National Register of Experts, Examiners, Professional Experts, and Professional Exam Chairs (31/2004. (XI. 13.) OM rendelet az Országos szakértői, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértői és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékről, valamint a szakértői tevékenységről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Education Decree 40/1999 (X. 8.) on the responsibilities and rules of operation of the Office of the Commissioner for Educational Rights (40/1999. (X. 8.) OM rendelet az Oktatási Jogok Miniszteri Biztosa Hivatalának feladatairól és működésének szabályairól) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of National Economy Decree 26/1997. (IX. 3.) on Medical Services in School (Az iskola-egyészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decisions / Határozatok

Parliamentary Decision 126/2008 (XII. 4.) on the establishment of the National Talent Programme, on the principles of financing the National Talent Programme and on the principles for the organisation and operation of the National Talent Coordination Board (126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Parliamentary Decision 78/2008 (VI. 13.) on the National Talent Programme (78/2008. (VI. 13.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Programról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1551/2020 (VIII.25.) on the adoption of the Public Education Strategy 2021-2030 prepared for the European Union (1551/2020. (VIII. 25.) Korm. határozat az Európai Unió számára készített köznevelési stratégia 2021–2030 elfogadásáról)  (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1092/2019 (III. 8.) on the extension of free textbook provision to grades 10-16 of full-time public education (1092/2019. (III. 8.) Korm. határozat a térítésmentes tankönyvellátásnak a köznevelés nappali rendszerű iskolai oktatás 10–16. évfolyamaira történő kiterjesztéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1382/2017. (VI.16) on certain public education professional bodies (1382/2017. (VI. 16.) Korm. határozat egyes köznevelési szakmai testületekről)  (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1705/2016 (XII. 5.) on the Action Plan for the Framework Strategy for Lifelong Learning Policy 2014-2020 (1705/2016. (XII. 5.) Korm. határozat az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó szakpolitika keretstratégiájának 2014-2020 évekre vonatkozó cselekvési tervéről(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1536/2016. (X. 13.) on the Digital Reform of Public Education, Vocational Education and Training, Higher Education and Adult Training system and on the Hungarian Digital Education Strategy (1536/2016. (X. 13.) Korm. határozat a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1603/2014. (XI. 4.) on the Adoption of the Hungarian National Social Inclusion Strategy II, of the LLL Policy Framework Strategy, of the Public Education Development Strategy, and of the Mid-term Strategy against School Leaving without Qualification (1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról. Köznevelés-fejlesztési stratégia, 2014(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1265/2017. (V.29.) on Securing the Financial Resources for the Simoultaneous Introduction of the Free Textbook Policy for grades 5-9 (1265/2017. (V.29.) Kormányhatározat az ingyenes tankönyvellátás 5-9. évfolyamokra történő együtemű kiterjesztéséhez szükséges pénzügyi forrás biztosításáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Vocational education and training and Adult training / Szakképzés és felnőttképzés

Laws /Törvények

Act LXXX of 2019 on Vocational Education and Training (2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act LXXVII of 2013 on the Adult Education (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act LXXVI of 2009 on the general rules of commencement and continuation of Service Activities (2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decrees / Rendeletek

Government Decree 12/2020 (II.7.) on the implementation of the Act on VET (12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzési törvény végrehajtásáról)  (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 11/2020 (II.7.) on the implementation of the Act on Adult Education (11/2020. (II.7.) Korm. rendelet a felnőttképzési törvény végrehajtásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decisions / Határozatok

Government Decision 1010/2024 (I. 23.) on the wage reform for teachers in vocational education and training (1010/2024. (I. 23.) Korm. határozat a szakképzésben dolgozó oktatók bérfejlesztéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1168/2019 on the strategy „Vocational Education and Training (VET) 4.0 – mid-term policy strategy for the renewal of VET and Adult Education (AE), the answer of the VET system for the challenges of the 4th Industrial Revolution” (1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Higher Education

Laws / Törvények

Act LXXXI of 2023 on the promulgation of the Global Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education (2023. évi LXXXI. törvény a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezmény kihirdetéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act IX of 2021 on public interest trust funds performing public functions (2021. évi IX. törvény a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CCIV of 2011 on the National Higher Education (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CXXXII of 2011 on the National University of Public Service and on the Higher Education of Public Administration, Policing and Military (2011. évi CXXXII. törvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act XCIX of 2001 on the promulgation of the Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region, signed in Lisbon on 11 April 1997 (2001. évi XCIX. törvény a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény kihirdetéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decrees / Rendeletek

Government Decree 534/2023 (XII. 5.) on the education in the field of political science (534/2023. (XII. 5.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület képzéseiről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 610/2023 (XII. 22.) on the establishment of the International Excellence Scholarship for Guest Teachers and amending certain Government Decrees concerning higher education (610/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet a nemzetközi kiválósági vendégoktatói ösztöndíj létrehozásáról és a felsőoktatást érintő egyes kormányrendeletek módosításáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 542/2023 (XII. 12.) on the proclamation of the Multilateral Education Agreement of the Central European Exchange Programme for University Students (CEEPUS IV) (542/2023. (XII. 12.) Korm. rendelet a Közép-európai Felsőoktatási Csereprogram (CEEPUS IV.) multilaterális oktatási megállapodás kihirdetéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 830/2021 (29.XII.) on the register of teacher qualifications in higher education and on the amendment of certain government decrees concerning higher education (830/2021. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatásban szerezhető egyes pedagógusképesítések jegyzékéről és egyes, a felsőoktatást érintő kormányrendeletek módosításáról

Government Decree 463/2021 (VIII. 5.) on scholarships related to military defence in higher education (463/2021. (VIII. 5.) Korm. rendelet a honvédelemmel összefüggő felsőoktatási ösztöndíjakról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 203/2020 (V.14.) on the Hungarian Diaspora Scholarship and amending and on the amendment of certain government decrees necessary for the operation of the Hungarian Diaspora Scholarship (203/2020. (V. 14.) Korm. rendelet a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogramról, valamint a Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 281/2017 (IX. 22.) on the promulgation of the Agreement on the provision of Stipendium Hungaricum scholarships (281/2017. (IX. 22.) Korm. rendelet a Stipendium Hungaricum ösztöndíjak biztosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 389/2016. (XII. 2.) on Financing the Core Activities of the Higher Education Institutions (389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények alaptevékenységének finanszírozásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 395/2015. (XII. 12.) on the Implementation of the Act XXXIII of 1992 on the Legal Status of Public Servants in Higher Education and on Certain Aspects of Employment in Higher Education (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 87/2015. (IV. 9.) on the Implementation of Certain Provisions of the Act CCIV of 2011 on National Higher Education (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 24/2013 (II.5.) on the excellence in Higher Education (24/2013.(II.5.) Korm.rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 423/2012. (XII. 29.) on Higher Education Admission Procedure (423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 387/2012. (XII. 19.) on doctoral schools, on the order of doctoral procedures and on habilitation (387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 283/2012 (X. 4.) on the system of teacher education, the order of specialisation and the list of initial teacher education and training programmes (283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 248/2012 (VIII. 31.) on certain provisions necessary for the implementation of Act CCIV of 2011 on National Higher Education (248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 19/2012 (II. 22.) on certain aspects of quality assessment and development in Higher Education (19/2012. (II. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 1/2012 (I.20.) on the student loan system (1/2012. (I.20.) Kormányrendelet a hallgatói hitelrendszerről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 363/2011 (XII. 30.) on the implementation of certain provisions of Act CXXXII of 2011 on the Ludovika University of Public Service and on Public Administration, Law Enforcement and Military Higher Education (363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 51/2007. (III. 26.) on the Student Allowances and on Certain Student Fees in Higher Education (51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Innovation and Technology Decree 65/2021 (XII. 29.) on the register of qualifications in higher education and the introduction of new qualifications (65/2021. (XII. 29.) ITM rendelet a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és az új képzések létesítéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Innovation and Technology Decree 63/2021 (XII. 29.) on the outcomes based standards and requirements for degree programmes in initial teacher education (63/2021. (XII. 29.) ITM rendelet a pedagógusképzés képzési terület egyes szakjainak képzési és kimeneti követelményeiről(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Ministry of Human Capacities Decree 8/2013. (I. 30.) on the Common Requirements of Initial Teacher Education and the Learning Outcomes of Each Initial Teacher Education Programme (A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

National Economy Ministry Decree  15/1998. (IV. 30.) on Professional Duties and Conditions of Operation of the Personal Care Providing Child-welfare and Protection Institutions and Persons (A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decisions / Határozatok

Government Decision 1785/2016 (XII.16.) on the adoption of the ’Shifting of Gears in Higher Education’ - Medium-Term Strategy 2016 (1785/2016. (XII. 16.) Korm. Határozat a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” elfogadásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1668/2012 (XII. 21.) on the renewal of Hungarian Higher Education (1668/2012. (XII. 21.) Korm. határozat a magyar felsőoktatás megújításáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Others / Egyéb

Laws / Törvének

Fundamental Law of Hungary, 25 April 2011 (Magyarország Alaptörvénye, 2011. április 25.) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act C of 2017 on the 2018 Central Budget of Hungary (2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act XXXVI of 2013 on Electoral Procedure (2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act I of 2012 on the Labour Code (A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CCVI of 2011 on the right to freedom of conscience and religion and the legal status of churches, denominations and religious communities (2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CCIII of 2011 on the Election of the Members of the Parliament (2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CXCVI of 2011 on National Assets (2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CXCV of 2011 on Public Finances (2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLXXXIX of 2011 on Local Governments (2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLXXIX of 2011 on the Rights of Nationalities (2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLXI of  2011 on the Organization and Administration of the Courts (2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLI of 2011 on the Constitutional Court (2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CXI of 2011 on the Commissioner for Fundamental Rights (2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLXXXV of 2010 on Media Services and Mass Media (2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act I of 2007 on the Admission and Residence of Persons with the Right of Free Movement and Residence (2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act LXXX of 2007 on Asylum (2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act LXXXIV of 1998 on Family Support (1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act XXVI of 1998 on the Provision of the Rights and Equal Opportunities of Persons Living with Disability (1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act CLV of 1997 on Consumer Protection (1997.évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act XXXI of 1997 on the Protection of Children and the Administration of Guardianship (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act III of 1993 on the Administration of Social Affairs and Social Benefits (1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act XXXIII of 1992 on the Legal Status of the Public Servants  (A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény)(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Act IV of 1991 on the Employment Enhancement and Unemployment Care (1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decrees / Rendeletek

Government Decree 321/2011. (XII. 27.) on the Rules of Planning Equal Opportunity Programmes at Local Level and on the Equal Opportunity Mentors (321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decree 328/2011. (XII.29.) on the fees in the basic child well-fare service provisions for personalized care and in the child protection provisions and on the possible set of evidences used for application (328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról(last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Decisions / Határozatok

Government Decision 1619/2021 (IX. 3.) on the Government Action Plan for the implementation of the Hungarian National Social Inclusion Strategy 2030 for 2021-2024 (1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021–2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1308/2017 (VI. 8.) on certain tasks related to the implementation of the Digital Success Programme (1308/2017. (VI. 8.) Korm. határozat a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)

Government Decision 1698/2013. (X. 4.) on The Migration Strategy and the seven-year strategic document related to Asylum and Migration Fund established by the European Union for the years 2014-2020 (1698/2013. (X. 4.) Kormányhatározat a Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014–2020 ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó hétéves stratégiáról) (last accessed/utolsó hozzáférés: 05/03/2024)