Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
Bibliography

Netherlands

18.Bibliography

Last update: 27 November 2023

Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands), 2012. Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 (Yearbook education in fi'gures 2012). [Online] Available at: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3036B4E1-A671-4C9E-95BF-90C0493B4CD9/0/2012f162pub.pdf [Accessed: 5 September 2013].

Centraal Bureau voor de Statistiek (Statistics Netherlands), 2013. Nederland in 2012 (The Netherlands in 2012). [Online] Available at: http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CBE72670-AAF9-4B66-820E-D2BB840A899E/0/2013p45pub.pdf [Accessed: 3 September 2013].

Commission Macro Efficiency Amarantis, 2013. Smarter together. [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/06/19/adviesrapport-slimmer-samen-van-de-commissie-macrodoelmatigheid-amarantis.htm [Accessed: 25 September 2013].

European Parlement, 2012. State of play of the European Qualifications Framework implementation. [Online] Available at: http://www.nlqf.nl/images/downloads/EQF/State_of_the_play_report.pdf [Accessed: 25 September 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2011. Actieplan Laaggeletterdheid 2012-2015 'Geletterdheid in Nederland' (Actionplan illiteracy 2012-2015 ‘Literacy in the Netherlands’). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/volwassenenonderwijs/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/09/08/aanbiedingsbrief-actieplan-laaggeletterdheid-2012-2015-geletterdheid-in-nederland.html [Accessed: 17 September 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2011. Actieplan Leraar 2020 (Actionplan Teacher 2020). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/05/23/actieplan-leraar-2020.htm [Accessed: 17 September 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2011. Actieplan mbo: Focus op Vakmanschap 2011-2015 (Action plan vocational education: Focus on craftsmanship 2011-2015). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/02/16/actieplan-mbo-focus-op-vakmanschap-2011-2015.htm [Accessed: 17 September 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2013. Basisonderwijs 2013-2014 (Primary Education 2013-2014). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/documenten-en-publicaties/brochures/2011/09/08/basisonderwijs-2012-2013-gids-voor-ouders-en-verzorgers.html [Accessed: 29 October 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2013. Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil (Teachers agenda 2013-2020: the teachers make the difference). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/10/04/lerarenagenda-2013-2020-de-leraar-maakt-het-verschil.html [Accessed: 5 November 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2013. Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2013 (Dutch National Reformprogram 2013). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/04/23/nederlands-nationaal-hervormingsprogramma-2013.html [Accessed: 24 September 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, 2013. Voortgezet Onderwijs 2013-2014 - Gids voor ouders, verzorgers en leerlingen (Secondary education 2013-2014 - Guide for parents, carers and students). [Online] Available at: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/documenten-en-publicaties/brochures/2011/09/02/voortgezet-onderwijs-2013-2014-gids-voor-ouders-verzorgers-en-leerlingen.html [Accessed: 22 October 2013].

Ministry of Education, Culture and Science, septembre 2015. Onderwijsgids vo 2016- 2017. [Online] Available at: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/10/10/onderzoekskader-vo [Accessed: 20 December 2016]. 

Ministry of Education, Culture and Science, Onderzoekskader 2017 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs,Inspectie van het Onderwijs, (10 October 2016). Online] Available at: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/10/10/onderzoekskader-vo  [Accessed: 20 December 2016]. 

Ministry of Education, Culture and Science, Een eigentijds curriculum advies, (May 2014). Online available at: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/05/01/een-eigentijds-curriculum-advies  [Accessed: 15 December 2016].

Netherlands Eurydice Unit, 2010. The Education System in the Netherlands 2009. The Hague: Ministry of Education, Culture and Science.

SLO, national institute for curriculum development, 2007. Handreiking Studieloopbaanbegeleiding: De rol van de studiecoach (Career guidance: The role of the study coach). [Online] Available at: http://www.slo.nl/downloads/2008/Handreiking_20studieloopbaanbegeleiding__mbo__webversie.pdf/ [Accessed: 22 October 2013].

The Dutch Association of Psychologists (NIP), 2008.De studentenpsycholoog: Deskundige begeleiding van persoonlijke en studieproblemen (The psychologist for students: Guidance in personal- and study problems). [Online] Available at: http://www-dsz.service.rug.nl/bss/stupsy/NIPstudentenpsycholoog.pdf [Accessed: 22 October 2013].

The Dutch Inspectorate of Education, 2013. De staat van het onderwijs. 'Onderwijsverslag 2011/2012 (The state of education. Education Report 2011/2012). [Online] Available at: http://www.onderwijsinspectie.nl/binaries/content/assets/Onderwijsverslagen/2013/onderwijsverslag-2011-2012-printversie.pdf [Accessed: 15 October 2013].

The Dutch Inspectorate of Education, https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/voor-en-vroegschoolse-educatie/inhoud/wat-is-voor-en-vroegschoolse-educatie [Accessed: 15 December 2016].